Prokuratúry

 1. Úrad špeciálnej prokuratúry Štúrova 2, 812 85 Bratislava

  Špeciálnym prokurátorom je JUDr. Daniel Lipšic.
  Na prokuratúre evidujeme 26 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 20 zmienok v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Bratislava II Kvetná 13 (P. O. Box 78), 820 05 Bratislava


  Na prokuratúre evidujeme 19 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 19 zmienok v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Bratislava III Vajnorská 47, 832 77 Bratislava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Adriana Jesztrebiová.
  Na prokuratúre evidujeme 25 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 13 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Bratislava V Prokofievova 4, 851 01 Bratislava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Eva Drgoňová.
  Na prokuratúre evidujeme 21 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 10 zmienok v novinách.
 5. Krajská prokuratúra Trnava Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava

  Krajským prokurátorom je JUDr. Ivo Vendel.
  Na prokuratúre evidujeme 27 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Trnava Vajanského 22, 917 01 Trnava


  Na prokuratúre evidujeme 20 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.
 7. Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

  Krajským prokurátorom je JUDr. Monika Piknová.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 15 zmienok v novinách.
 8. Krajská prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 66 Nitra

  Krajským prokurátorom je JUDr. Jozef Pátrovič.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 99 Nitra

  Okresným prokurátorom je Mgr. Rastislav Brestenský.
  Na prokuratúre evidujeme 21 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 10. Krajská prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 04 Žilina

  Krajským prokurátorom je JUDr. Ingrid Šamajová.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
 11. Okresná prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 56 Žilina


  Na prokuratúre evidujeme 22 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 12. Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov

  Krajským prokurátorom je JUDr. Pavol Matija.
  Na prokuratúre evidujeme 27 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 14 zmienok v novinách.
 13. Okresná prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov


  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 3 zmienky v novinách.
 14. Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5, 041 47 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 20 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 15. Okresná prokuratúra Košice II Mojmírova 5, 040 46 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 18 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 15 prokuratúr (436 ms)