Prokuratúry

  1. Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, 812 56 Bratislava


    Na prokuratúre evidujeme 34 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
  2. Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica


    Na prokuratúre evidujeme 33 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
  3. Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice


    Na prokuratúre evidujeme 32 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
1 – 3 z celkovo 3 prokuratúry (39 ms)