Prokuratúry

 1. Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov

  Krajským prokurátorom je JUDr. Pavol Matija.
  Na prokuratúre evidujeme 28 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 14 zmienok v novinách.
 2. Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice

  Krajským prokurátorom je JUDr. Judita Gulbišová.
  Na prokuratúre evidujeme 35 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 3. Krajská prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 04 Žilina

  Krajským prokurátorom je JUDr. Ingrid Šamajová.
  Na prokuratúre evidujeme 22 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
 4. Krajská prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 66 Nitra

  Krajským prokurátorom je JUDr. Ivan Mandalov.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
 5. Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

  Krajským prokurátorom je JUDr. Monika Piknová.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 16 zmienok v novinách.
 6. Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica

  Krajským prokurátorom je JUDr. Jessy Hassan.
  Na prokuratúre evidujeme 34 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
 7. Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, 812 56 Bratislava

  Krajským prokurátorom je JUDr. Rastislav Remeta, PhD..
  Na prokuratúre evidujeme 40 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 8. Krajská prokuratúra Trnava Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava

  Krajským prokurátorom je JUDr. Ivo Vendel.
  Na prokuratúre evidujeme 25 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
 9. Úrad špeciálnej prokuratúry Štúrova 2, 812 85 Bratislava

  Špeciálnym prokurátorom je JUDr. Daniel Lipšic.
  Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 20 zmienok v novinách.
1 – 9 z celkovo 9 prokuratúr (82 ms)