Prokuratúry

  1. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Štúrova 2, 812 85 Bratislava

    Generálnym prokurátorom je Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD..
    Na prokuratúre evidujeme 115 prokurátorov, 40 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
1 – 1 z celkovo 1 prokuratúra (8 ms)