JUDr. Anatolij Derco

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Svidník.

We register the prosecutor as okresný prokurátor at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Svidník.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2187 1999-04-09 40.000
Garáž kúpna zmluva V 775/98 1998-07-31 3.500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2009-02-16 18.300
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Globálny akciový fond investovanie daru od matky 2020-04-20 6040
Sporo globálny akciový fond úspory 2020-05-12 14426
Sporenie k osobnému účtu sporenie 2012-11-07 22000
Sporenie na bývanie prevod z úveru 2012-11-07 11230
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Splátkový úver 2012-11-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2187 1999-04-09 40.000
Garáž kúpna zmluva V 775/98 1998-07-31 3.500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2009-02-16 18.300
Vkladná knižka dar 2009-12-21 7.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Sporenie k osobnému účtu 2012-11-07 11.000
Sporenie na bývanie 2012-11-07 9.900
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Splátkový úver 2012-11-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2187 1999-04-09
Garáž kúpna zmluva V 775/98 1998-07-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2009-02-16 18.300
Vkladná knižka dar 2009-12-21 7000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Sporenie k osobnému účtu 2012-11-07 11.000
Sporenie na bývanie 2012-11-07 9.900
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Splátkový úver 2012-11-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2187 1999-04-09
Garáž kúpna zmluva V 775/98 1998-07-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2009-02-16 18.300
Vkladná knižka dar 2009-12-21 6.843
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Splátkový úver 2012-11-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2187 1999-04-09
Garáž kúpna zmluva V 775/98 1998-07-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2009-02-16 18.300
Vkladná knižka dar 2009-12-21 6.843
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Splátkový úver 2012-11-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2187 1999-04-09
Garáž kúpna zmluva V 775/98 1998-07-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné vozidlo AUDI A6 kúpna zmluva 2009-02-16
Vkladná knižka dar 2009-12-21
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Splátkový úver 2012-11-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt číslo 21 zmluva o prevode bytu, V 2187/98 1999-04-09
Garáž kúpna zmluva, V 775/98 1998-07-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-02-16
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze 2008-05-25
peniaze 2008-05-25
peniaze 2008-05-25
peniaze 2009-08-28
peňažný fond 2004-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.