JUDr. Miroslav Domankuš

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpna zmluva 27.11.2003 34.500 Kčs
rekreačná chalupa kúpna zmluva 02.05.1984 10.000 Kčs
zastavaná plocha kúpna zmluva 02.05.1984 01.000 Kčs
záhrada kúpna zmluva 02.05.1984 01.000 Kčs
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peňažné úspory vklady 31.12.2020 25000
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekreačnáchalupa darovacia zmluva 21.02.2008
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.02.2008
záhrada darovacia zmluva 21.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpna zmluva 27.11.2003 34.500 Kčs
rekreačná chalupa kúpna zmluva 02.05.1984 10.000 Kčs
zastavaná plocha kúpna zmluva 02.05.1984 01.000 Kčs
záhrada kúpna zmluva 02.05.1984 01.000 Kčs
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peňažné úspory vklady 31.12.2019 24 000
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekreačnáchalupa darovacia zmluva 21.02.2008
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.02.2008
záhrada darovacia zmluva 21.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 27.11.2003
rekreačná chalupa kúpna zmluva 02.05.1984
zastavaná plocha kúpna zmluva 02.05.1984
záhrada kúpna zmluva 02.05.1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peňažné úspory vklady 31.12.2018 20 000
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekreačnáchalupa darovacia zmluva 21.02.2008
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.02.2008
záhrada darovacia zmluva 21.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 27.11.2003
rekreačná chalupa kúpna zmluva 02.05.1984
zastavaná plocha kúpna zmluva 02.05.1984
záhrada kúpna zmluva 02.05.1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peňažné úspory vklady 31.12.2017 15 000
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekreačnáchalupa darovacia zmluva 21.02.2008
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.02.2008
záhrada darovacia zmluva 21.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 27.11.2003
rekreačná chalupa kúpna zmluva 02.05.1984
zastavaná plocha kúpna zmluva 02.05.1984
záhrada kúpna zmluva 02.05.1984
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peňažné úspory vklady 31.12.2016 5000
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekreačnáchalupa darovacia zmluva 21.02.2008
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.02.2008
záhrada darovacia zmluva 21.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 27.11.2003
rekreačná chalupa kúpna zmluva 02.05.1984
zastavaná plocha kúpna zmluva 02.05.1984
záhrada kúpna zmluva 02.05.1984
rodinný dom dedičstvo 09.09.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné úspory vklady 31.12.2014
osobné motorové vozidlo kúpa - pôžička 21.11.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekreačnáchalupa darovacia zmluva 21.02.2008
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.02.2008
záhrada darovacia zmluva 21.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 27.11.2003
rekreačná chalupa kúpna zmluva 02.05.1984
zastavaná plocha kúpna zmluva 02.05.1984
záhrada kúpna zmluva 02.05.1984
rodinný dom dedičstvo 09.09.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné úspory vklady 31.12.2014
osobné motorové vozidlo kúpa - pôžička 21.11.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekreačnáchalupa darovacia zmluva 21.02.2008
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.02.2008
záhrada darovacia zmluva 21.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 27.11.2003
rekreačná chalupa kúpna zmluva 02.05.1984
zastavaná plocha kúpna zmluva 02.05.1984
záhrada kúpna zmluva 02.05.1984
rodinný dom dedičstvo 09.09.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné úspory vklady 31.12.2013
osobné motorové vozidlo kúpa - pôžička 21.11.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekreačnáchalupa darovacia zmluva 21.02.2008
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.02.2008
záhrada darovacia zmluva 21.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 27.11.2003
rekreačná chalupa kúpna zmluva 02.05.1984
zastavaná plocha kúpna zmluva 02.05.1984
záhrada kúpna zmluva 02.05.1984
rodinný dom dedičstvo 09.09.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné úspory vklady 31.12.2011
auto Chevrolet Cruze SW kúpa na pôžičku 21.11.2012
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekreačnáchalupa darovacia zmluva 21.02.2008
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.02.2008
záhrada darovacia zmluva 21.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 27.11.2003
rekreačná chalupa kúpna zmluva 02.05.1984
zastavaná plocha kúpna zmluva 02.05.1984
záhrada kúpna zmluva 02.05.1984
rodinný dom dedičstvo 09.09.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažné úspory vklady 31.12.2011
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rekreačnáchalupa darovacia zmluva 21.02.2008
zastavaná plocha darovacia zmluva 21.02.2008
záhrada darovacia zmluva 21.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.