JUDr. Pavol Balaj

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Prievidza.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom svojpomocná výstavba 04.01.2011 152 813,69 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.12.2008 14 587,32 €
garáž svojpomocná výstavba 29.11.1993 11 500 Kčs(381,73 €)
orná pôda,trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.01.1995 80,60 €
lesné pozemky dedičstvo 01.07.1999 474,30 €
orná pôda Z648/07 1996,2007 23 €
orná pôda,trvalý trávnatý porast Roep 2007 28,50 €
orná pôda Z11/2002,Roep 1997,2002 0,20 €
trvalý trávnatý porast Z11/2002,Roep 2002 0,20 €
trvalý trávnatý porast, orná pôda Z11/2002,Roep 2002 12,40 €
orná pôda Z11/2002,Roep 2002 0,02 €
orná pôda Z11/2002,Roep 2002 0,40 €
orná pôda Z11/2002,Roep 2002 0,04 €
orná pôda Z11/2002,Roep 2002 0,03 €
trvalý trávnatý porast Z11/2002,Roep,C5/2006 26.09.2021 0,07 €
záhrada,orná pôda Z11/2002,Roep 2002 929 €
zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha Z11/2002,Roep 2002 0,20 €
orná pôda,zastavaná plocha a nádvorie,ostatná plocha Z51/97,Z3446/1997,Z123/99 1997,1999 375,30 €
orná pôda,zastavaná plocha a nádvorie,trvalý trávnatý porast Z11/2002,Z206/08, Roep 26.09.2021 21,50 €
orná pôda,trvalý távnatý porast Z11/2002, Roep 2002 80,60 €
budova Z51/97,z344/97,Z123/99,NZ36/99 1997,199 101 €
orná pôda Z11/2002,Roep 2002 0,20 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo PEUGEOT 3008, 1,5 Blue HDi leasing 26.03.2019 30 309,12 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na účtoch úspory 26.09.2021 28 283,62 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Spotrebný úver 25.07.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory 26.09.2021 11 033,79 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom svojpomocná výstavba 04.01.2011 152 813,69 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.12.2008 14 587,32 €
garáž svojpomocná výstavba 29.11.1993 11 500 Kčs(381,73 €)
orná pôda,trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.01.1995 80,60 €
lesné pozemky dedičstvo 01.07.1999 474,30 €
orná pôda Z648/07 1996,2007 23 €
orná pôda,trvalý trávnatý porast Roep 2007 28,50 €
orná pôda Z11/2002,Roep 1997,2002 0,20 €
trvalý trávnatý porast Z11/2002,Roep 2002 0,20 €
trvalý trávnatý porast, orná pôda Z11/2002,Roep 2002 12,40 €
orná pôda Z11/2002,Roep 2002 0,02 €
orná pôda Z11/2002,Roep 2002 0,40 €
orná pôda Z11/2002,Roep 2002 0,04 €
orná pôda Z11/2002,Roep 2002 0,03 €
trvalý trávnatý porast Z11/2002,Roep,C5/2006 26.09.2021 0,07 €
záhrada,orná pôda Z11/2002,Roep 2002 929 €
zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha Z11/2002,Roep 2002 0,20 €
orná pôda,zastavaná plocha a nádvorie,ostatná plocha Z51/97,Z3446/1997,Z123/99 1997,1999 375,30 €
orná pôda,zastavaná plocha a nádvorie,trvalý trávnatý porast Z11/2002,Z206/08, Roep 26.09.2021 21,50 €
orná pôda,trvalý távnatý porast Z11/2002, Roep 2002 80,60 €
budova Z51/97,z344/97,Z123/99,NZ36/99 1997,199 101 €
orná pôda Z11/2002,Roep 2002 0,20 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo PEUGEOT 3008, 1,5 Blue HDi leasing 26.03.2019 30 309,12 €
peniaze na účtoch úspory 2019 9900,82 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Spotrebný úver 25.07.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory 2019 11 016,31 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom svojpomocná výstavba 04.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.12.2008
garáž svojpomocná výstavba 29.11.1993
orná pôda,trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.01.1995
lesné pozemky dedičstvo 01.07.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo PEUGEOT 407,2,0 HDi leasing 08.06.2010 25.353,52 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 25.07.2014
Spotrebný úver 25.07.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom svojpomocná výstavba 04.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.12.2008
garáž svojpomocná výstavba 29.11.1993
orná pôda,trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.01.1995
lesné pozemky dedičstvo 01.07.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo PEUGEOT 407,2,0 HDi leasing 08.06.2010 25.353,52 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 25.07.2014
Spotrebný úver 25.07.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom svojpomocná výstavba 04.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.12.2008
garáž svojpomocná výstavba 29.11.1993
orná pôda,trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.01.1995
lesné pozemky dedičstvo 01.07.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo PEUGEOT 407,2,0 HDi leasing 08.06.2010 25.353,52 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 25.07.2014
Spotrebný úver 25.07.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom svojpomocná výstavba 04.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.12.2008
garáž svojpomocná výstavba 29.11.1993
orná pôda,trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.01.1995
lesné pozemky dedičstvo 01.07.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo PEUGEOT 407,2,0 HDi leasing 08.06.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom svojpomocná výstavba 04.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.12.2008
garáž svojpomocná výstavba 29.11.1993
orná pôda,trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.01.1995
lesné pozemky dedičstvo 01.07.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo PEUGEOT 407,2,0 HDi leasing 08.06.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom svojpomocná výstavba 04.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.12.2008
garáž svojpomocná výstavba 29.11.1993
orná pôda,trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.01.1995
lesné pozemky dedičstvo 01.07.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo PEUGEOT 407,2,0 HDi leasing 08.06.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom svojpomocná výstavba 04.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.12.2008
garáž svojpomocná výstavba 29.11.1993
orná pôda,trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.01.1995
lesné pozemky dedičstvo 01.07.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo PEUGEOT 407,2,0 HDi leasing 08.06.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom svojpomocná výstavba 04.01.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.12.2008
garáž svojpomocná výstavba 29.11.1993
orná pôda,trvalé trávnaté porasty dedičstvo 26.01.1995
lesné pozemky dedičstvo 01.07.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo PEUGEOT 407,2,0 HDi leasing 08.06.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
 • Obvinili starostku · SME
  Zemianske Kostoľany – Starostka Zemianskych Kostol
 • Poslanci mesta odmietli protest prokuratúry · SME
  Nebývalý rozruch vyvolal počas minulotýždňového rokovania prievidzských poslancov protest prokuratúry proti VZN o používaní cestných meračov rýchlosti mestskou políciou.
 • Úspechy trenčianskych zápasníkov · SME
  Zápasnícky oddiel Trenčianska Turná - v spolupráci so zápasníckym oddielom TJ Dukla Trenčín usporiadal medzinárodný turnaj - 1. ročník Memoriálu Ladislava Mlyneka.
 • V Prievidzi obvinili už šiesteho skína · SME
  PRIEVIDZA (SME - eta) - Z trestného činu podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potláčaniu práv občanov podľa paragrafu 261 Trestného zákona obvinil vyšetrovateľ Okresného úradu vyšetrovania v Prievidzi v poradí už šiesteho sympatizanta skinhead, ktorý
 • Vyšetrovateľ v Prievidzi obvinil štyroch skinheadov · SME
  PRIEVIDZA (SME - eta) - Vyšetrovateľ okresného oddelenia Policajného zboru v Prievidzi včera obvinil štyroch príslušníkov hnutia skinhead, ktorí pred týždňom v skupine zaútočili na účastníkov antifašistickej demonštrácie kameňmi a fľašami, vykrikovali ...
 • Vyšetrovateľ OÚ vyšetrovania v Prievidzi obvinil ďalšieho zo skupiny skinheadov · SME
  PRIEVIDZA (SME - eta) - Z trestného činu podpory a progagácie hnutí smerujúcich k potláčaniu práv občanov podľa paragrafu 261 trestného zákona obvinil vyšetrovateľ Okresného úradu vyšetrovania v Prievidzi mladistvého P. P. Ide už o piateho sympatizanta .
 • Dorastenci a žiaci AC Nitra sú na čele · SME
  Baník Prievidza usporiadal prvé kolo dorasteneckej ligy súbežne s prvým kolom žiackej ligy.
 • Vyšetrovateľ OÚ vyšetrovania v Prievidzi obvinil ďalšieho zo skupiny skinheadov · SME
  PRIEVIDZA (SME - eta) - Z trestného činu podpory a progagácie hnutí smerujúcich k potláčaniu práv občanov podľa paragrafu 261 trestného zákona obvinil vyšetrovateľ Okresného úradu vyšetrovania v Prievidzi mladistvého P. P. Ide už o piateho sympatizanta .

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.