Mgr. Eva Garajová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 26.02.2003 12000 20000
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012 0 0,4712
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012 0 2,9802
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012 0 66,4679
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 6,5677
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012 0 1,5531
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 14,8556
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 47,7256
vodné plochy dedenie 26.03.2012 0 0,5838
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 1,8765
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 27,0606
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 13,8444
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 3,4089
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012 0 0,3982
ostatné plochy dedenie 26.03.2012 0 4,4410
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 1,5846
trvalý trávnatý porast dedenie 26.03.2012 0 16,7464
byt kúpa 21.09.2020 82.500 82.500
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2020 52000
Osobné mot vozidlo 25.06.2013 18000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 18.08.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 26.02.2003 12000 20000
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012 0 0,4712
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012 0 2,9802
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012 0 66,4679
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 6,5677
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012 0 24,8862
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012 0 1,5531
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 14,8556
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 47,7256
vodné plochy dedenie 26.03.2012 0 0,5838
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 1,8765
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 27,0606
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 13,8444
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 3,4089
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012 0 0,3982
ostatné plochy dedenie 26.03.2012 0 4,4410
orná pôda dedenie 26.03.2012 0 1,5846
trvalý trávnatý porast dedenie 26.03.2012 0 16,7464
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2019 80000
Osobné mot vozidlo 25.06.2013 18000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 26.02.2003
orná pôda dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
vodné plochy dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
ostatné plochy dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2018 80000
Osobné mot vozidlo 25.06.2013 18000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 26.02.2003
orná pôda dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
vodné plochy dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
ostatné plochy dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2017 7807
peniaze úspory z platu 31.12.2017 22000
Osobné mot vozidlo 25.06.2013 18000
piniaze úspory z platu 31.12.2017 16000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 26.02.2003
zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
vodné plochy dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
ostatné plochy dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2016 13600
peniaze úspory z platu 31.12.2016 15000
peniaze úspory z platu 31.12.2016 1800
Osobné mot vozidlo 25.06.2013 18000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 26.02.2003
zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
vodné plochy dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
trvalé trávne porasty dedenie 26.03.2012
ostatné plochy dedenie 26.03.2012
orná pôda dedenie 26.03.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2015
peniaze úspory z platu 31.12.2015
peniaze úspory z platu 31.12.2015
Osobné mot vozidlo 25.06.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.