JUDr. Igor Slovák

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Lučenec.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Darovacia zmluva 2017-10-09 0 57 000 €
Garáž Darovacia zmluva 2017-10-09 0 5 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozdilo Kúpna zmluva 2019-04-05 7 300 € 7 300 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Bežný účet úspory z platu, dar od rodičov a starej matky 2022-12-31 7 794,11 €
Sporiaci účet úspory z platu, dar od rodičov a starej matky 2022-12-31 8 982,47 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (4)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.