Valeria Praznovská

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Humenné.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom výstavba 2005-2011
Zastavané plochy a
nádvoria výstavba 2005 -2011
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2005 -2011
Trvalé tráv. porasty kúpa 2004
Zást. plochy a nádvoria kúpa 1999
Byt kúpa 1999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
- - - - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
- - - - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-Obvyklé zariadenie domu a bytu 1983-2013
(nábytok,elektronika a pod.)
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
- - - - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
- - -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom výstavba 2005-2011
Zastavané plochy a
nádvoria výstavba 2005 -2011
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2005 -2011
Trvalé tráv. porasty kúpa 2004
Zást. plochy a nádvoria kúpa 1999
Byt kúpa 1999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
- - - - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
- - - - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-Obvyklé zariadenie domu a bytu 1983-2013
(nábytok,elektronika a pod.)
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
- - - - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
- - -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom výstavba 2005-2011
Zastavané plochy a
nádvoria výstavba 2005 -2011
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2005 -2011
Trvalé tráv. porasty kúpa 2004
Zást. plochy a nádvoria kúpa 1999
Byt kúpa 1999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
- - - - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
- - - - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-Obvyklé zariadenie domu a bytu 1983-2013
(nábytok,elektronika a pod.)
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
- - - - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
- - -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom výstavba 2005-2011
Zastavané plochy a
nádvoria výstavba 2005 -2011
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2005 -2011
Trvalé tráv. porasty kúpa 2004
Zást. plochy a nádvoria kúpa 1999
Byt kúpa 1999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-Obvyklé zariadenie domu a bytu 1983-2013
(nábytok,elektronika a pod.)
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom výstavba 2005-2011
Zastavané plochy a
nádvoria výstavba 2005 -2011
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2005 -2011
Trvalé tráv. porasty kúpa 2004
Zást. plochy a nádvoria kúpa 1999
Byt kúpa 1999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-Obvyklé zariadenie domu a bytu 1983-2014
(nábytok,elektronika a pod.)
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom výstavba 2005-2011
Zastavané plochy a
nádvoria výstavba 2005 -2011
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2005 -2011
Trvalé tráv. porasty kúpa 2004
Zást. plochy a nádvoria kúpa 1999
Byt kúpa 1999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-Obvyklé zariadenie domu a bytu 1983-2013
(nábytok,elektronika a pod.)
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom výstavba 2005-2011
Zastavané plochy a
nádvoria výstavba 2005 -2011
Zastavané plochy a nádvoria výstavba 2005 -2011
Trvalé tráv. porasty kúpa 2004
Zást. plochy a nádvoria kúpa 1999
Byt kúpa 1999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo
BMW sedan 525tds A kúpa 2004
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-Obvyklé zariadenie domu a bytu
nábytkom, elektronikou a pod. 1983 -2012
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom výstavba 2005-2011
Zast.plochy a nádvoria výstavba 2005-2011
Zast.plochy a nádvoria výstavba 2005-2011
Trvalé tráv. porasty kúpa 2004
Zast. plochy a nádvoria kúpa 1999
Byt kúpa 1999
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné mot. vozidlo kúpa 2004
BMW sedan 525 tds A
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Bežné zariadenie domu a bytu 1983 - 2011
nábytkom elektronikou a pod.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
- -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.