JUDr. Annamária Hjelm Szakál

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda, zastavaná plocha kúpna zmluva 2008-05-22 10.000,00 EUR
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 2011-12-31 240.000,00 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 2008-12-31 10.000,00 EUR
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-01-29 17.750,00 EUR
peniaze na osobnom účte úspory 2020-12-31 96.307,85 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
investičný fond úspory 2019-2020
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda, zastavaná plocha kúpna zmluva 2008-05-22 10.000,00 EUR
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 2011-12-31 240.000,00 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 2008-12-31 9683,78 EUR
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-01-29 17750,00 EUR
peniaze na osobnom účte úspory 2013-12-31 89579,18 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda zámenná zmluva 2011-09-19
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 2011-09-19
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 2011-12-31
rodinný dom s garážou prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 2008-12-31 9682,99 EUR
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2018-01-29 17750,00 EUR
peniaze na osobnom účte úspory 2013-12-31 76808,60 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda zámenná zmluva 2011-09-19
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 2011-09-19
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 2011-12-31
rodinný dom s garážou prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 2008-12-31 9650,00 EUR
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-07-09 25728,68 EUR
peniaze na osobnom účte úspory 2013-12-31 65997,34 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda zámenná zmluva 2011-09-19
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 2011-09-19
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 2011-12-31
rodinný dom s garážou prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 2008-12-31 9490,39 EUR
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-07-09 25728,68 EUR
peniaze na osobnom účte úspory 2013-12-31 46021,17 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda zámenná zmluva 2011-09-19
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 2011-09-19
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 2011-12-31
rodinný dom s garážou prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 2008-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-07-09
peniaze na osobnom účte úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda zámenná zmluva 2011-09-19
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 2011-09-19
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 2011-12-31
rodinný dom s garážou prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 2008-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-07-09
peniaze na osobnom účte úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda zámenná zmluva 2011-09-19
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 2011-09-19
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 2011-12-31
rodinný dom s garážou prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 2012-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 2008-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-07-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda zámenná zmluva 2011-09-19
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 2011-09-19
rozostavaný rodinný dom stavebné povolenie 2011-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 2008-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-07-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.