JUDr. Annamária Hjelm Szakál

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
orná pôda, zastavaná plocha kúpna zmluva 22.05.2008 10.000,00 EUR
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 31.12.2011 240.000,00 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 31.12.2008 10.000,00 EUR
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 29.01.2018 17.750,00 EUR
peniaze na osobnom účte úspory 31.12.2020 96.307,85 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
investičný fond úspory 2019-2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
orná pôda, zastavaná plocha kúpna zmluva 22.05.2008 10.000,00 EUR
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 31.12.2011 240.000,00 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 31.12.2008 9683,78 EUR
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 29.01.2018 17750,00 EUR
peniaze na osobnom účte úspory 31.12.2013 89579,18 EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda zámenná zmluva 19.09.2011
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 19.09.2011
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 31.12.2011
rodinný dom s garážou prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 31.12.2008 9682,99 EUR
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 29.01.2018 17750,00 EUR
peniaze na osobnom účte úspory 31.12.2013 76808,60 EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda zámenná zmluva 19.09.2011
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 19.09.2011
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 31.12.2011
rodinný dom s garážou prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 31.12.2008 9650,00 EUR
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 09.07.2009 25728,68 EUR
peniaze na osobnom účte úspory 31.12.2013 65997,34 EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda zámenná zmluva 19.09.2011
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 19.09.2011
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 31.12.2011
rodinný dom s garážou prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 31.12.2008 9490,39 EUR
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 09.07.2009 25728,68 EUR
peniaze na osobnom účte úspory 31.12.2013 46021,17 EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda zámenná zmluva 19.09.2011
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 19.09.2011
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 31.12.2011
rodinný dom s garážou prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 31.12.2008
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 09.07.2009
peniaze na osobnom účte úspory 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda zámenná zmluva 19.09.2011
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 19.09.2011
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 31.12.2011
rodinný dom s garážou prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 31.12.2008
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 09.07.2009
peniaze na osobnom účte úspory 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda zámenná zmluva 19.09.2011
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 19.09.2011
rodinný dom s garážou stavebné povolenie 31.12.2011
rodinný dom s garážou prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
zastavané plochy a nádvoria prevedenie geoplánu 31.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 31.12.2008
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 09.07.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda zámenná zmluva 19.09.2011
zastavané plochy a nádvoria zámenná zmluva 19.09.2011
rozostavaný rodinný dom stavebné povolenie 31.12.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na vkladovom účte úspory z platu 31.12.2008
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 09.07.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.