Radovan Podmajerský

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 2009
zastavaná plocha a záhrada dar 1999
rekreačná chata výstavba 1997
byt a podiel na spol. častiach byt. domu kúpou 2016
byt a podiel na spol. častiach byt. domu kúpou 2017
záhrada kúpou 2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Termínovaný vklad úspory 31.12.2011 9.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domu 2009 doteraz 7.000
motorové vozidlo ŠKODA Octavia 2006 1.000
motorové vozidlo TOYOTA AVENSIS 2014 18.000
zbierka umeleckých predmetov priebežne 12.000
garantovaný vklad 2011 4.000
terminovaný vklad 2011 6.000
motorové vozidlo TOYOTA AURIS 2015 21.000 (nákupná cena/leasing)
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2003
pôžička 2016
pôžička 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 2009
zastavaná plocha a záhrada dar 1999
rekreačná chata výstavba 1997
byt a podiel na spolčastiach byt .domu kúpa 2016
záhrada kúpa 2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné auto kúpa 2014 24 000€ 18 000 €
osobné auto kúpa 2015 21 000€ 19 000€
osobné auto kúpa 2006 9 000€ 1000€
zariadenie domu kúpa 2009 9000€ 7000€
zbierka umeleckých predmetov kúpa,dar,dedenie priebečne 15 000€ 15 000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2003
pôžička 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 2009
zastavaná plocha a záhrada dar 1999
rekreačná chata výstavba 1997
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Termínovaný vklad úspory 31.12.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie domu 2009 doteraz
motorové vozidlo ŠKODA Octavia 2006
motorové vozidlo TOYOTA AVENSIS 2014
zbierka umeleckých predmetov priebežne
garantovaný vklad 2011
terminovaný vklad 2011
motorové vozidlo TOYOTA AURIS 2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 2009
zastavaná plocha a záhrada dar 1999
rekreačná chata výstavba 1997
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Termínovaný vklad úspory 31.12.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie domu 2009 doteraz
motorové vozidlo ŠKODA Octavia 2006
motorové vozidlo TOYOTA AVENSIS 2014
zbierka umeleckých predmetov priebežne
garantovaný vklad 2011
terminovaný vklad 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 2009
zastavaná plocha a záhrada dar 1999
rekreačná chata výstavba 1997
orná pôda dedičstvo 2009
orná pôda dedičstvo 2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie domu 2009 - doteraz
motorové vozidlo OCTAVIA 2006
zbierka umeleckých predmetov priebežne
termínovaný vklad úspory 31.12.2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garantovaný vklad 2012
terminovaný vklad 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 2009
zastavaná plocha a záhrada dar 1999
rekreačná chata výstavba 1997
orná pôda dedičstvo 2009
orná pôda dedičstvo 2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Termínovaný vklad úspory 31.12.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie domu 2009 - doteraz
motorové vozidlo OCTAVIA 2006
zbierka umeleckých predmetov priebežne
garantovaný vklad 2011
terminovaný vklad 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 2009
zast.plocha a záhrada dar 1999
rekreačná chata výstavba 1997
orná pôda dedičstvo 2009
orná pôda dedičstvo 2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
terminovaný vklad úspory 31.12.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie domu 2009 doteraz
motorové vozidlo 01.01.2006
zbierka umeleckých predmetov 01.01.2011
garantovaný vklad 01.01.2011
termínovaný vklad 01.01.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.