František šenkýr

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Košice.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zámenna zmluva 22.01.2015
chata kúpa 01.05.1995
rodinný dom kúpa 11.08.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os.mot. vozidlo Hyundai i30 kúpa 10.04.2011 9.999 Eur 9.999 Eur
peńažné prostriedky úspory do 2013 10.000 Eur 10.000 Eur
mot. vozidlo Dacia duster kúpa 14.04.2015 14.499,- 14.499.-
peňažné prostriedky úspory 31.12.2016 49.000 49.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zámenna zmluva 22.01.2015
chata kúpa 01.05.1995
rodinný dom kúpa 11.08.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os.mot. vozidlo Hyundai i30 kúpa 10.04.2011 9.999 Eur 9.999 Eur
peńažné prostriedky úspory do 2013 10.000 Eur 10.000 Eur
mot. vozidlo Dacia duster kúpa 14.04.2015 14.499,- 14.499.-
peňažné prostriedky úspory 31.12.2016 25.000,-Eur 25.000.-
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt zámenna zmluva 22.01.2015
chata kúpa 01.05.1995
rodinný dom kúpa 11.08.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os.mot. vozidlo Hyundai i30 kúpa 10.04.2011
peńažné prostriedky úspory do 2013
mot. vozidlo Dacia duster kúpa 14.04.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 24.05.2011
chata kúpa 01.05.1995
rodinný dom kúpa 11.08.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os.mot. vozidlo Hyundai i30 kúpa 10.04.2011
peńažné prostriedky úspory do 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 24.05.2011
chata kúpa 01.05.1995
rodinný dom kúpa 11.08.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os.mot. vozidlo Hyundai i30 kúpa 10.04.2011
peńažné prostriedky úspory do 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 24.05.2011
chata kúpa 01.05.1995
rodinný dom kúpa 11.08.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os.mot. vozidlo Hyundai i30 kúpa 10.04.2011
peňažné prostriedky na účte úspory 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 24.05.2011
chata kúpa 01.05.1995
rodinný dom kúpa 11.08.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os.mot. vozidlo Hyundai i30 kúpa 10.04.2011
peňažné prostriedky na účte úspory 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.