Marian Hoffmann

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Poprad and Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-12-21
rodinný dom kúpa 2005-08-02
orná pôda kúpa 2005-08-02
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-08-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Comb. - 1Z kúpa 2012-11-09 18.000 € 18.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-08-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-12-21
rodinný dom kúpa 2005-08-02
orná pôda kúpa 2005-08-02
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-08-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Comb. - 1Z kúpa 2012-11-09
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné úspory mzda 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-08-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-12-21
rodinný dom kúpa 2005-08-02
orná pôda kúpa 2005-08-02
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-08-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Comb. - 1Z kúpa 2012-11-09
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažný záväzok úver 2013-08-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-12-21
rodinný dom kúpa 2005-08-02
orná pôda kúpa 2005-08-02
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-08-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Comb. - 1Z kúpa 2012-11-09
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažný záväzok úver 2013-08-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-12-21
rodinný dom kúpa 2005-08-02
orná pôda kúpa 2005-08-02
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-08-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Comb. - 1Z kúpa 2012-11-09
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-12-21
rodinný dom kúpa 2005-08-02
orná pôda kúpa 2005-08-02
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-08-02
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.