Dušan šramko

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
rodinný dom výstavba 05.12.2011
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 25.06.2024
byt 2-izbový dedičstvo 11.01.2012
spoločné časti domu dedičstvo 11.01.2012
pozemok kúpa 02.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné auto kúpa 21.06.2012 24800 €
peniaze úspory z platu 31.12.2012 5494 €
peniaze úspory z platu 31.12.2012 13532 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
rodinný dom výstavba 05.12.2011
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 25.06.2024
byt 2-izbový dedičstvo 11.01.2012
spoločné časti domu dedičstvo 11.01.2012
pozemok kúpa 02.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 21.06.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
rodinný dom výstavba 05.12.2011
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 25.06.2024
byt 2-izbový dedičstvo 11.01.2012
spoločné časti domu dedičstvo 11.01.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 21.06.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
rodinný dom výstavba 05.12.2011
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 25.06.2024
byt 2-izbový dedičstvo 11.01.2012
spoločné časti domu dedičstvo 11.01.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 21.06.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
pozemok darovanie 22.06.2009
rodinný dom výstavba 05.12.2011
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 11.01.2012
pozemok dedičstvo 25.06.2024
byt 2-izbový dedičstvo 11.01.2012
spoločné časti domu dedičstvo 11.01.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto kúpa 21.06.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok darovacia zmluva 22.06.2009
pozemok darovacia zmluva 22.06.2009
pozemok darovacia zmluva 22.06.2009
rodinný dom výstavba 05.12.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.