Zdenka Hagendorfová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Žilina.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 1978-07-06
garáž kúpa 1978-07-06
zastavaná plocha kúpa 1978-07-06
záhrada kúpa 1978-07-06
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorová loď Bayliner 265 kúpa 2009
finančné prostriedky úspory 2015-12-31
finančné prostiedky úspory 2015-12-31
osobné motorové vozidlo
MB M250 kúpa 2013-12-19
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 1978-07-06
garáž kúpa 1978-07-06
zastavaná plocha kúpa 1978-07-06
záhrada kúpa 1978-07-06
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorová loď Bayliner 265 kúpa 2009
finančné prostriedky úspory 2014-12-31
finančné prostiedky úspory 2014-12-31
osobné motorové vozidlo
MB M250 kúpa 2013-12-19
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 1978-07-06
garáž kúpa 1978-07-06
zastavaná plocha kúpa 1978-07-06
záhrada kúpa 1978-07-06
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorová loď Bayliner 265 kúpa 2009
finančné prostriedky úspory 2013-12-31
finančné prostiedky úspory 2013-12-31
osobné motorové vozidlo
MB M250 kúpa 2013-12-19
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 1978-07-06
garáž kúpa 1978-07-06
zastavaná plocha kúpa 1978-07-06
záhrada kúpa 1978-07-06
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorová loď Bayliner 265 kúpa 2009
finančné prostriedky úspory z platu 2012-12-31
finančné prostiedky úspory 2012-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 1978-07-06
garáž kúpa 1978-07-06
zastavaná plocha kúpa 1978-07-06
záhrada kúpa 1978-07-06
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorová loď Bayliner 265 kúpa 2009
finančné prostriedky úspory z platu 2011-12-31
finančné prostiedky úspory 2011-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.