Igor Meľuch

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Humenné.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod.dom kúpa r.2005
orná pôda k.ú.Košarovce
lv.463,156,402,389,157,155
lv.153,395,394,517,53,84,59
lv.396,389 dedenie r.1997,1999
lesné pozemky k.ú.
Košarovce lv.380,400,63 dedenie r.2001
ttp.k.ú.Košarovce
lv.150,401,419 dedenie r.1997,1999
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto VW golf r.2008
zariadenie domu
úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypo.úver č.00104826805002 22.08.2005
hypo.úver č.00104826805003 22.08.2005
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod.dom kúpa r.2005
orná pôda k.ú.Košarovce
lv.463,156,402,389,157,155
lv.153,395,394,517,53,84,59
lv.396,389 dedenie r.1997,1999
lesné pozemky k.ú.
Košarovce lv.380,400,63 dedenie r.2001
ttp.k.ú.Košarovce
lv.150,401,419 dedenie r.1997,1999
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto VW golf r.2008
zariadenie domu
úspory
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod.dom kúpa r.2005
orná pôda k.ú.Košarovce
lv.463,156,402,389,157,155
lv.153,395,394,517,53,84,59
lv.396,389 dedenie r.1997,1999
lesné pozemky k.ú.
Košarovce lv.380,400,63 dedenie r.2001
ttp.k.ú.Košarovce
lv.150,401,419 dedenie r.1997,1999
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto VW golf r.2008
zariadenie domu
úspory
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa zálož.práv 22.08.2005
zastavané plochy kúpa zálož.práv 22.08.2005
záhrada kúpa zálož.práv 22.08.2005
garáž dedenie 01.10.2001
lesy dedenie 22.11.1999
orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 27.06.2001
Lesy dedenie 27.06.2001
orná pôda Dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 27.06.2001
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 22.11.1999
Orná pôdda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 23.11.0199
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 27.06.2001
Lesy dedenie 27.06.2001
Lesy dedenie 27.06.2001
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Lesy dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné mot. vozidlo kúpa 06.12.2008
peniaze úspory z platu 31.12.2011
zariadenie domu kúpa 1990-2006
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa zálož.práv 22.08.2005
zastavané plochy kúpa zálož.práv 22.08.2005
záhrada kúpa zálož.práv 22.08.2005
garáž dedenie 01.10.2001
lesy dedenie 22.11.1999
orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 27.06.2001
Lesy dedenie 27.06.2001
orná pôda Dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 27.06.2001
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 22.11.1999
Orná pôdda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 23.11.0199
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 27.06.2001
Lesy dedenie 27.06.2001
Lesy dedenie 27.06.2001
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Lesy dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
TTP dedenie 22.11.1999
Orná pôda dedenie 22.11.1999
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné mot. vozidlo kúpa 06.12.2008
peniaze úspory z platu 31.12.2011
zariadenie domu kúpa 1990-2006
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (36)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/55/09/2016 08.11.2016 1 Pv 366/16/7702 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/48/08/2016 03.11.2016 1 Pv 256/16/7702 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/45/08/2016 20.08.2016 2 Pv 285/11/7702 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/29/06/2016 08.07.2016 2 Pv 40/16/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/9/02/2016 08.03.2016 1 Pv 580/15/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/72/10/2015 10.11.2015 2 Pv 221/15/7702 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/20/04/2015 17.03.2015 2 Pv 661/13/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/69/02/2015 10.03.2015 2 Pv 622/14/7702 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/112/02/2015 23.12.2014 1 Pv 147/14/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/102/10/2014 18.10.2014 2 Pv 348/14/7702 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/73/08/2014 22.07.2014 2 Pv 609/13/7702 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/74/08/2014 19.07.2014 2 Pv 609/13/7702 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/55/05/2014 10.05.2014 1 Pv 148/14/7702 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/34/04/2014 29.03.2014 2 Pv 89/14/7702 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/51/05/2014 15.04.2014 1 Pv 459/12/7702 § 225 – Subvenčný podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/31/04/2014 11.03.2014 2 Pv 29/14/7702 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/15/02/2014 21.01.2014 1 Pv 614/13/7702 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/9/01/2014 17.01.2014 1 Pv 608/13/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/1/01/2014 14.12.2013 2 Pv 661/13/7702 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/22/03/2014 12.10.2013 1 Pv 211/13/7702 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/141/03/2015 23.12.2014 1 Pv 762/12/7702 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/103/10/2013 24.09.2013 2 Pv 209/13/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/72/09/2013 18.07.2013 1 Pv 404/11/7702 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/73/07/2013 06.07.2013 1 Pv 634/12/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/87/09/2013 06.08.2013 1 Pv 624/11/7702 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/108/12/2012 10.12.2012 1 Pv 599/12/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/90/12/2012 20.11.2012 1 Pv 6/11/7702 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/111/12/2012 12.09.2012 1 Pv 17/12/7702 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/55/07/2012 05.06.2012 2 Pv 564/10/7702 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/12/04/2012 27.03.2012 1 Pv 605/11/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/55/09/2016 08.11.2016 1 Pv 366/16/7702 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/48/08/2016 03.11.2016 1 Pv 256/16/7702 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/45/08/2016 20.08.2016 2 Pv 285/11/7702 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/29/06/2016 08.07.2016 2 Pv 40/16/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/9/02/2016 08.03.2016 1 Pv 580/15/7702 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/72/10/2015 10.11.2015 2 Pv 221/15/7702 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.