Ingrid Murčeková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.11.1999
byt dedenie 19.10.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 30.11.1999
rodinný dom kúpa 10.03.2004
záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpa 10.03.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 13.11.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.11.1999
byt dedenie 19.10.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 30.11.1999
rodinný dom kúpa 10.03.2004
záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpa 10.03.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 13.11.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.11.1999
byt dedenie 19.10.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 30.11.1999
rodinný dom kúpa 10.03.2004
záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpa 10.03.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 13.11.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.11.1999
byt dedenie 19.10.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 30.11.1999
rodinný dom kúpa 10.03.2004
záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpa 10.03.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 13.11.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.11.1999
byt dedenie 19.10.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 30.11.1999
rodinný dom kúpa 10.03.2004
záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpa 10.03.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 21.07.2000
osobné motorové vozidlo kúpa 04.09.2010
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.