Eugen Cimmermann

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 66 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 68 kúpna zluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 70 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 72 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 74 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 76 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 78 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 80 kúpna zmluva 21.07.2008
byt č. 1 kúpna zmluva 21.07.2008
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 66 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 68 kúpna zluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 70 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 72 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 74 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 76 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 78 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 80 kúpna zmluva 21.07.2008
byt č. 1 kúpna zmluva 21.07.2008
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 66 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 68 kúpna zluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 70 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 72 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 74 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 76 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 78 kúpna zmluva 21.07.2008
bytový dom o.č. 80 kúpna zmluva 21.07.2008
byt č. 1 kúpna zmluva 21.07.2008
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (17)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/318/07/2014 (rtf, 41 KB) 17.08.2014 2 Pv 184/13/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/186/06/2014 (rtf, 42 KB) 15.05.2014 1 Pv 333/12/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/19/01/2014 (rtf, 41 KB) 16.12.2013 2 Pv 748/12/4403 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/170/08/2013 (rtf, 42 KB) 04.08.2013 3 Pv 374/08/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/135/08/2013 (rtf, 41 KB) 10.08.2013 4 Pv 628/12/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/47/04/2013 (rtf, 43 KB) 02.12.2012 2 Pv 289/08/4403 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/162/11/2012 (rtf, 41 KB) 09.11.2012 3 Pv 705/11/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/161/11/2012 (rtf, 40 KB) 26.10.2012 1 Pv 709/08/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/121/09/2012 (rtf, 42 KB) 30.08.2012 2 Pv 609/11/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/122/09/2012 (rtf, 41 KB) 17.08.2012 3 Pv 77/12/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/113/08/2012 (rtf, 43 KB) 17.08.2012 1 Pv 391/12/4403 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/109/08/2012 (rtf, 42 KB) 13.07.2012 2 Pv 719/11/4403 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/99/06/2014 (rtf, 204 KB) 17.07.2013 1 Pv 333/12/4403 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/107/07/2012 (rtf, 45 KB) 14.07.2012 3 Pv 174/12/4403 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/66/05/2012 (rtf, 203 KB) 07.05.2012 3 Pv 700/08/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/31/02/2012 (rtf, 203 KB) 28.02.2012 3 Pv 783/10/4403 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/101/07/2012 (rtf, 224 KB) 10.02.2012 1 Pv 358/07/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.