JUDr. Stanislava Klempová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Skalica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom kúpna zmluva 24.10.2021 50,000,-
garáž kúpna zmluva 24.10.2021 -
hospodárska budova kúpna zmluva 24.10.2021 -
zastavaná polocha a nádvorie kúpna zmluva 24.10.2021 180.000,-
záhrada kúpna zmluva 24.10.2021 -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažný vklad na sporiacom účte úspory v priebehu predchádzajúcich rokov 18,000,- 18,000,-
peňažný vklad na bežnom účte úspory +časť ceny za predaj garáže v prebehu roka a z predchádzajúcich rokov 26,000,- 26,000,-
osobné motorové vozidlo, Škoda octavia kúpna zmluva 24.10.2021 25,071,- -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
hnuteľné veci v dome a zariadenie domu 24.10.2021 28,000,-
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver na vozidlo 20.03.2019
hypotékarný úver na dom 24.10.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
garáž kúpna zmluva 19.10.2009 eur 10,000,-
byt v bytovom dome kúpna zmluva 25.05.2011 60,000,-
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.10.2009
podiel na spoločných častiach domu kúpna zmluva 25.05.2011
rodinný dom kúpna zmluva 24.10.2021 50,000,-
garáž kúpna zmluva 24.10.2021 -
hospodárska budova kúpna zmluva 24.10.2021 -
zastavaná polocha a nádvorie kúpna zmluva 24.10.2021 180.000,-
záhrada kúpna zmluva 24.10.2021 -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažný vklad na sporiacom účte úspory v priebehu predchádzajúcich rokov 15,000,- 15,000,-
peňažný vklad na bežnom účte úspory +časť ceny za predaj bytu v prebehu roka a z predchádzajúcich rokov 22,000,- 22,000,-
osobné motorové vozidlo, Škoda octavia kúpna zmluva 24.10.2021 25,071,- -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
hnuteľné veci v dome a zariadenie domu 24.10.2021 28,000,-
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver na vozidlo 20.03.2019
hypotékarný úver na dom 24.10.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
byt v bytovom dome kúpna zmluva 25.05.2011
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.10.2009
podiel na spoločných častiach domu kúpna zmluva 25.05.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažný vklad na sporiacom účte úspory v priebehu predchádzajúcich rokov cca 21.500,- Eur cca 21.500,- Eur
peňažný vklad na bežnom účte úspory v prebehu roka a z predchádzajúcich rokov cca 7.500,- eur cca 7.500,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na byt 15.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
byt v bytovom dome kúpna zmluva 25.05.2011
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.10.2009
podiel na spoločných častiach domu kúpna zmluva 25.05.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažný vklad na bežnom účte úspory v priebehu predchádzajúcich rokov cca 15.000,- Eur cca 15.000,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na byt 15.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
byt v bytovom dome kúpna zmluva 25.05.2011
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.10.2009
podiel na spoločných častiach domu kúpna zmluva 25.05.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažný vklad na bežnom účte úspory v priebehu predchádzajúcich rokov cca 10.000,- Eur cca 10.000,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na byt 15.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
byt v bytovom dome kúpna zmluva 25.05.2011
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.10.2009
podiel na spoločných častiach domu kúpna zmluva 25.05.2011
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na byt 15.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
byt v bytovom dome kúpna zmluva 25.05.2011
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.10.2009
podiel na spoločných častiach domu kúpna zmluva 25.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
byt v bytovom dome kúpna zmluva 25.05.2011
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.10.2009
podiel na spoločných častiach domu kúpna zmluva 25.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
byt v bytovom dome kúpna zmluva 25.05.2011
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.10.2009
podiel na spoločných častiach domu kúpna zmluva 25.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpna zmluva 19.10.2009
byt v bytovom dome kúpna zmluva 25.05.2011
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.10.2009
podiel na spoločných častiach domu kúpna zmluva 25.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.