JUDr. Ján Kubík

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
orná pôda-5398 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5128 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-11428 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda- 993 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6513 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3091 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-857 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3045 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-455 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôdda-963 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-746 m2 dedenie 21.06.2015
orná pôda-555 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2515 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5225 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-352 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-767 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-244 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-662 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2807 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-137 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1964 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1247 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6422 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1249m 2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1135 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-597 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-922 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-725 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-502 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-270 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4501 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-7406 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-740 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-640 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1829 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5677 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1332 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5882 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1810 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-8141 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4249 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4497 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1470 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-261 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2866 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-260 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2016 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2418 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-336 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5870 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 ddedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4592 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1036 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3981 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1731 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2609 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3206 m2 dedenie 21.06.2012 celkom 7585 eur
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 03.10.2012
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 03.10.2012 celkom 52206 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 07.02.2007 30.000 EUR 6.000 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory peniaze na účtoch 09.03.2021
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Pôžička 15.02.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
orná pôda-5398 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5128 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-11428 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda- 993 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6513 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3091 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-857 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3045 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-455 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôdda-963 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-746 m2 dedenie 21.06.2015
orná pôda-555 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2515 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5225 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-352 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-767 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-244 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-662 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2807 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-137 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1964 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1247 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6422 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1249m 2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1135 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-597 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-922 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-725 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-502 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-270 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4501 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-7406 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-740 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-640 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1829 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5677 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1332 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5882 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1810 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-8141 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4249 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4497 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1470 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-261 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2866 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-260 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2016 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2418 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-336 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5870 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 ddedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4592 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1036 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3981 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1731 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2609 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3206 m2 dedenie 21.06.2012 celkom 7585 eur
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 03.10.2012
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 03.10.2012 celkom 52206 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 07.02.2007 30.000 EUR 7.000 EUR
vklad na účte zmluva o pôžičke 24.10.2021 30938,08EUR
vklad na ucte zmluva o požičke 25.09.2018 40557 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda-5398 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5128 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-11428 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda- 993 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6513 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3091 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-857 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3045 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-455 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôdda-963 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-746 m2 dedenie 21.06.2015
orná pôda-555 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2515 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5225 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-352 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-767 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-244 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-662 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2807 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-137 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1964 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1247 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6422 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1249m 2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1135 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-597 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-922 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-725 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-502 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-270 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4501 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-7406 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-740 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-640 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1829 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5677 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1332 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5882 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1810 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-8141 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4249 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4497 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1470 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-261 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2866 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-260 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2016 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2418 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-336 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5870 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 ddedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4592 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1036 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3981 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1731 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2609 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3206 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 03.10.2012
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 03.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 07.02.2007 30.000 EUR 7.000 EUR
vklad na účte zmluva o pôžičke 24.10.2021 30938,08EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda-5398 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5128 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-11428 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda- 993 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6513 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3091 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-857 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3045 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-455 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôdda-963 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-746 m2 dedenie 21.06.2015
orná pôda-555 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2515 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5225 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-352 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-767 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-244 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-662 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2807 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-137 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1964 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1247 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6422 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1249m 2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1135 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-597 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-922 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-725 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-502 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-270 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4501 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-7406 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-740 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-640 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1829 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5677 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1332 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5882 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1810 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-8141 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4249 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4497 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1470 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-261 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2866 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-260 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2016 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2418 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-336 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5870 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 ddedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4592 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1036 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3981 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1731 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2609 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3206 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 03.10.2012
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 03.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 07.02.2007 30.000 EUR 7.000 EUR
vklad na účte zmluva o pôžičke 24.10.2021 30938,08EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda-5398 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5128 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-11428 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda- 993 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6513 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3091 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-857 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3045 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-455 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôdda-963 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-746 m2 dedenie 21.06.2015
orná pôda-555 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2515 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5225 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-352 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-767 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-244 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-662 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2807 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-137 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1964 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1247 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6422 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1249m 2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1135 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-597 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-922 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-725 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-502 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-270 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4501 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-7406 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-740 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-640 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1829 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5677 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1332 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5882 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1810 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-8141 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4249 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4497 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1470 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-261 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2866 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-260 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2016 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2418 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-336 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5870 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 ddedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4592 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1036 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3981 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1731 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2609 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3206 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 03.10.2012
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 03.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 07.02.2007 30.000 EUR 10.000 EUR
vklad na účte zmluva o pôžičke 24.10.2021 38938,08EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
kúpna zmluva 07.02.2007 32.861 Eur 10.000 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že nespĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda-5398 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5128 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-11428 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda- 993 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6513 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3091 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-857 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3045 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-455 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôdda-963 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-746 m2 dedenie 21.06.2015
orná pôda-555 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2515 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5225 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-352 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-767 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-244 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-662 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2807 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-137 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1964 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1247 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6422 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1249m 2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1135 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-597 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-922 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-725 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-502 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-270 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4501 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-7406 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-740 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-640 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1829 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5677 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1332 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5882 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1810 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-8141 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4249 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4497 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1470 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-261 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2866 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-260 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2016 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2418 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-336 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5870 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 ddedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4592 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1036 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3981 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1731 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2609 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3206 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 03.10.2012
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 03.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 07.02.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že nespĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda-5398 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5128 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-11428 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda- 993 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6513 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3091 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-857 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3045 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-455 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôdda-963 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-746 m2 dedenie 21.06.2015
orná pôda-555 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2515 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5225 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-352 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-767 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-244 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-662 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2807 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-137 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1964 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1247 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-6422 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1249m 2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1135 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-597 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-922 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-725 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-502 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-270 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4501 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-7406 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-740 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-640 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1829 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5677 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1332 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5882 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1810 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-8141 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4249 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4497 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1470 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-261 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2866 m2 dedenie 21.06.2012
zast. plochy-260 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2016 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2418 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-336 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-5870 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 ddedenie 21.06.2012
orná pôda-4928 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4592 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1036 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3981 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-4716 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-1731 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-2609 m2 dedenie 21.06.2012
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-3206 m2 dedenie 21.06.2012
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 03.10.2012
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 03.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 07.02.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 30.10.2012
orná pôda kúpa 30.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 07.02.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 30.10.2012
orná pôda kúpa 30.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 07.02.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 07.02.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.