JUDr. Štefan Lesňák

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Poprad.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Poprad.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná pôda dedenie 30.12.2010 2819,69 EUR
Orná pôda dedenie 30.12.2010 621,93 EUR
Trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 51,10 EUR
Orná pôda dedenie 30.12.2010 344,25 EUR
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.12.1991 3 500,- Kčs 120,- EUR
Byt kúpa 31.12.1991 145 000,- Kčs 140000,- EUR
Ostatné plochy kúpa 31.12.2005 10 895,- Kčs 346,- EUR
Orná pôda dedenie 30.12.2010 1596,44 EUR
Orná pôda dedenie 30.12.2010 2188,17 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peniaze dar 09.03.2011 20 000,- EUR
Peniaze účet v peňažnom ústave 31.12.2019 61551,11 EUR
Cenné papiere kúpa - podielový fond 11.02.2016 59165,95 EUR
Peniaze starobný dôchodok 31.12.2020 14641,80
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Orná pôda dedenie 30.12.2010 2819,69 EUR
Orná pôda dedenie 30.12.2010 621,93 EUR
Trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 51,10 EUR
Orná pôda dedenie 30.12.2010 344,25 EUR
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.12.1991 120,- EUR
Byt kúpa 31.12.1991 140 000,- EUR
Ostatné plochy kúpa 31.12.2005 200,- EUR
Orná pôda dedenie 30.12.2010 1596,44 EUR
Orná pôda dedenie 30.12.2010 2188,17 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Peniaze dar 09.03.2011 20 000,- EUR
Peniaze účet v peňažnom ústave 31.12.2019 37028,- EUR
Cenné papiere kúpa - podielový fond 11.02.2016 58235,- EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.12.1991
Byt kúpa 31.12.1991
Ostatné plochy kúpa 31.12.2005
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Peniaze dar 09.03.2011 20 000,- EUR
Peniaze účet v peňažnom ústave 31.12.2018 49 344,- EUR
Cenné papiere kúpa - podielový fond 11.02.2016 56 699,- EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.12.1991
Byt kúpa 31.12.1991
Ostatné plochy kúpa 31.12.2005
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Peniaze dar 09.03.2011 20 000,- EUR
Peniaze účet v peňažnom ústave 31.12.2017 40 472,- EUR
Cenné papiere kúpa - dlhopisy 17.10.2016 33 000,- EUR
Cenné papiere kúpa - podielový fond 11.02.2016 50 000,- EUR
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.12.1991
Byt kúpa 31.12.1991
Ostatné plochy kúpa 31.12.2005
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze dar 09.03.2011
Peniaze účet v peňažnom ústave 31.12.2016
Cenné papiere kúpa - dlhopisy 17.10.2016
Cenné papiere kúpa - podielový fond 11.02.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.12.1991
Byt kúpa 31.12.1991
Ostatné plochy kúpa 31.12.2005
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze dar 09.03.2011
Peniaze účet v peňažnom ústave 30.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.12.1991
Byt kúpa 31.12.1991
Ostatné plochy kúpa 31.12.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze dar 09.03.2011
Peniaze vklad v peňažnom ústave 18.06.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.12.1991
Byt kúpa 31.12.1991
Ostatné plochy kúpa 31.12.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze dar 09.03.2011
Peniaze vklad v peňažnom ústave 18.06.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.12.1991
Byt kúpa 31.12.1991
Ostatné plochy kúpa 31.12.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze dar 09.03.2011
Peniaze úspory z platu 31.12.2011
Peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
Orná pôda dedenie 30.12.2010
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 31.12.1991
Byt kúpa 31.12.1991
Ostatné plochy kúpa 31.12.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peniaze dar 09.03.2011
Peniaze úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.