JUDr. Marek Rajnič, PhD.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Košice I and Okresná prokuratúra Košice - okolie.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11 0 Odhad 220.000
byt kúpna zmluva hypotéka 2015-02-13 80.000 80.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z príjmu a prenájmu a investičné zmluvy 2023-12-31 60000 60.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka 2020-10-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11 0 Odhad 220.000
byt kúpna zmluva hypotéka 2015-02-13 80.000 80.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze úspory z príjmu a prenájmu a investičné zmluvy 2022-12-31 49.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka 2020-10-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11 0 Odhad 220.000
byt kúpna zmluva hypotéka 2015-02-13 80.000 80.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OSOBNE MOTOROVE VOZIDLO bmw 430 úSPORY A LEASING (LEASING SPLATENý) 2020-04-21 23.000 23.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory a príjmy z prenájmu 2021-12-31 14.000 14.000
peniaze investičné zmluvy 2024-06-20 23.000 23.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11 0 Odhad 220.000
byt kúpna zmluva hypotéka 2015-02-13 80.000 80.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2012-12-31 6600
peniaze úspory 2013-12-31 6000
peniaze úspory 2014-12-31 9000
peniaze úspory 2015-12-31 6000
peniaze úspory 2016-12-31 12000
peniaze úspory 2017-12-31 16000
peniaze úspory 2018-12-31 22000
peniaze úspory 2019-12-31 20000
OSOBNE MOTOROVE VOZIDLO bmw 430 úSPORY A LEASING 2020-04-21 23.000 23.000
peniaze úspory 2020-12-31 18.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka 2020-10-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11 0 Odhad 220.000
byt kúpna zmluva hypotéka 2015-02-13 80.000 80.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Mitsubishi Outlander kúpna zmluva 2009-09-21 20.000 20.000
peniaze úspory 2012-12-31 6600
peniaze úspory 2013-12-31 6000
peniaze úspory 2014-12-31 9000
peniaze úspory 2015-12-31 6000
peniaze úspory 2016-12-31 12000
peniaze úspory 2017-12-31 16000
peniaze úspory 2018-12-31 22000
peniaze úspory 2019-12-31 20000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2015-02-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11
byt kúpna zmluva hypotéka 2015-02-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Mitsubishi Outlander kúpna zmluva 2009-09-21 20.000€
peniaze úspory 2012-12-31 6600
peniaze úspory z platu 2013-12-31 6000
peniaze úspory z platu 2014-12-31 9000
peniaze úspory z platu 2015-12-31 6000
peniaze úspory z platu 2016-12-31 12000
peniaze úspory z platu 2017-12-31 16000
peniaze úspory z platu 2018-12-31 22000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2015-02-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11
byt kúpna zmluva hypotéka 2015-02-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Mitsubishi Outlander kúpna zmluva 2009-09-21 20.000€
peniaze úspory 2012-12-31 6600
peniaze úspory 2013-12-31 6000
peniaze úspory 2014-12-31 9000
peniaze úspory 2015-12-31 6000
peniaze úspory 2016-12-31 12000
peniaze úspory 2017-12-31 16000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2015-02-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11
byt kúpna zmluva hypotéka 2015-02-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Mitsubishi Outlander kúpna zmluva 2009-09-21 20.000€
peniaze úspory 2012-12-31 6600
peniaze úspory 2013-12-31 6000
peniaze úspory 2014-12-31 9000
peniaze úspory 2015-12-31 6000
peniaze úspory 2016-12-31 12000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2015-02-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11
byt kúpna zmluva hypotéka 2015-02-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Mitsubishi Outlander kúpna zmluva 2009-09-21
peniaze úspory 2012-12-31
peniaze úspory 2013-12-31
peniaze úspory 2014-12-31
peniaze úspory 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2015-02-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Mitsubishi Outlander kúpna zmluva 2009-09-21
peniaze úspory 2012-12-31
peniaze úspory 2013-12-31
peniaze úspory 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Mitsubishi Outlander kúpna zmluva 2009-09-21
peniaze úspory 2012-12-31
peniaze úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Mitsubishi Outlander kúpna zmluva 2009-09-21
peniaze úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba + pozemok darovacia zmluva 2010-02-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Mitsubishi Outlander kúpna zmluva 2009-09-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (120)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/221/03/2017 2017-04-04 1 Pv 607/14/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/207/03/2017 2017-04-19 1 Pv 589/14/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/108/02/2017 2017-02-18 4 Pv 158/16/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/115/10/2016 2016-10-22 4 Pv 695/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/128/09/2016 2016-10-04 3 Pv 81/15/8802 § 281 – Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/57/04/2016 2016-05-31 4 Pv 79/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/46/04/2016 2016-04-26 2 Pv 84/16/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/38/04/2016 2016-04-22 4 Pv 24/15/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/3/01/2016 2016-01-18 1 Pv 458/14/8802 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/6/01/2016 2016-01-26 2 Pv 12/16/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/281/12/2015 2016-01-15 1 Pv 331/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/283/11/2015 2016-01-05 2 Pv 313/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/259/11/2015 2015-12-05 2 Pv 263/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/249/10/2015 2015-10-27 3 Pv 470/14/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/224/09/2015 2015-10-04 4 Pv 134/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/200/08/2015 (rtf, 47 KB) 2015-08-05 1 Pv 288/15/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/195/08/2015 (rtf, 46 KB) 2015-07-29 3 Pv 523/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/197/08/2015 (rtf, 46 KB) 2015-07-21 2 Pv 726/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/166/07/2015 (rtf, 67 KB) 2015-07-11 4 Pv 688/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/180/07/2015 (rtf, 46 KB) 2015-07-08 2 Pv 486/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/135/06/2015 (rtf, 46 KB) 2015-05-31 4 Pv 768/14/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/127/05/2015 (rtf, 48 KB) 2015-05-14 3 Pv 154/14/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/96/04/2015 (rtf, 48 KB) 2015-04-13 4 Pv 761/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/73/03/2015 (rtf, 51 KB) 2015-03-17 2 Pv 684/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/59/03/2015 (rtf, 59 KB) 2015-02-14 4 Pv 607/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/32/02/2015 (rtf, 45 KB) 2015-01-24 4 Pv 325/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/417/02/2015 (rtf, 48 KB) 2015-01-13 3 Pv 42/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/414/02/2015 (rtf, 47 KB) 2015-01-20 2 Pv 239/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/323/10/2014 (rtf, 49 KB) 2014-10-08 3 Pv 110/14/8802 Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/304/09/2014 (rtf, 47 KB) 2014-09-17 1 Pv 109/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/333/10/2014 (rtf, 53 KB) 2014-09-26 2 Pv 275/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/257/09/2014 (rtf, 51 KB) 2014-09-06 4 Pv 520/13/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/213/07/2014 (rtf, 46 KB) 2014-07-14 4 Pv 44/14/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/218/07/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-22 3 Pv 282/13/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/282/12/2013 (rtf, 45 KB) 2013-12-03 4 Pv 437/11/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/261/11/2013 (rtf, 47 KB) 2013-11-14 3 Pv 676/12/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/257/11/2013 (rtf, 47 KB) 2013-11-05 3 Pv 406/13/8802 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/222/11/2013 (rtf, 48 KB) 2013-10-16 4 Pv 497/11/8802 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/168/08/2013 (rtf, 45 KB) 2013-07-26 4 Pv 222/13/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/152/06/2013 (rtf, 47 KB) 2013-06-27 3 Pv 697/08/8802 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/172/07/2013 (rtf, 46 KB) 2013-07-16 2 Pv 761/12/8802 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/159/07/2013 (rtf, 45 KB) 2013-06-11 4 Pv 439/11/8802 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/129/06/2013 (rtf, 45 KB) 2013-06-18 2 Pv 50/12/8802 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/65/04/2013 (rtf, 47 KB) 2013-03-27 1 Pv 629/12/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/94/05/2013 (rtf, 47 KB) 2013-03-26 1 Pv 1775/05/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/63/04/2013 (rtf, 47 KB) 2013-03-26 2 Pv 460/11/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/54/05/2013 (rtf, 58 KB) 2013-02-26 2 Pv 296/12/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/14/02/2013 (rtf, 45 KB) 2013-01-22 2 Pv 406/12/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/7/03/2014 (rtf, 66 KB) 2014-02-14 4 Pv 857/11/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/226/10/2012 (rtf, 48 KB) 2012-10-23 3 Pv 718/11/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/202/11/2012 (rtf, 46 KB) 2012-11-03 1 Pv 512/09/8802 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/225/10/2012 (rtf, 43 KB) 2012-09-19 2 Pv 298/11/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/163/07/2012 (rtf, 45 KB) 2012-07-26 3 Pv 601/11/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/168/08/2012 (rtf, 43 KB) 2012-07-25 4 Pv 471/10/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/169/08/2012 (rtf, 50 KB) 2012-07-25 3 Pv 466/11/8802 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/170/08/2012 (rtf, 43 KB) 2012-07-25 3 Pv 441/10/8802 § 222 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/81/04/2012 (rtf, 205 KB) 2012-04-04 4 Pv 457/11/8802 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/60/04/2012 (rtf, 206 KB) 2012-03-30 4 Pv 439/11/8802 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/54/03/2012 (rtf, 207 KB) 2012-03-10 3 Pv 697/08/8802 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/30/03/2012 (rtf, 209 KB) 2012-02-28 4 Pv 294/11/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/18/04/2012 (rtf, 206 KB) 2012-03-12 2 Pv 50/12/8802 § 248 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/583/08/2021 2021-10-15 4 Pv 21/20/8802 § 264 – Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/484/07/2021 2021-08-06 4 Pv 140/20/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/354/05/2021 2021-06-19 3 Pv 105/20/8802 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/295/05/2021 2021-06-04 2 Pv 393/19/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/166/03/2021 2021-03-26 4 Pv 11/19/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/671/08/2020 2020-08-18 1 Pv 15/20/8802 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/568/07/2020 2020-07-22 1 Pv 232/19/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/235/03/2020 2020-04-22 1 Pv 5/20/8802 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/240/04/2019 2019-04-12 2 Pv 27/19/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/4/01/2019 2019-02-01 4 Pv 134/16/8802 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/652/10/2018 2018-10-31 2 Pv 559/16/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/549/09/2018 2018-09-18 1 Pv 648/14/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/406/06/2018 2018-06-23 1 Pv 105/18/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/351/05/2018 2018-06-01 3 Pv 435/16/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/160/03/2018 2018-03-20 1 Pv 608/14/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/70/01/2018 2018-02-11 4 Pv 351/17/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/304/05/2017 2017-05-10 3 Pv 95/17/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/256/04/2017 2017-04-23 1 Pv 605/14/8802 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/223/03/2017 2017-04-07 2 Pv 608/15/8802 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/486/07/2018 2018-08-03 1 Pv 609/14/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/452/07/2018 2018-07-16 4 Pv 235/16/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/454/07/2018 2018-07-04 3 Pv 101/18/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/583/08/2021 (pdf, 163 KB) 2021-10-15 4 Pv 21/20/8802 § 264 – Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/484/07/2021 (pdf, 105 KB) 2021-08-06 4 Pv 140/20/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/354/05/2021 (pdf, 86 KB) 2021-06-19 3 Pv 105/20/8802 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/295/05/2021 (pdf, 90 KB) 2021-06-04 2 Pv 393/19/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/166/03/2021 (pdf, 88 KB) 2021-03-26 4 Pv 11/19/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/671/08/2020 (pdf, 91 KB) 2020-08-18 1 Pv 15/20/8802 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/568/07/2020 (pdf, 88 KB) 2020-07-22 1 Pv 232/19/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/235/03/2020 (pdf, 101 KB) 2020-04-22 1 Pv 5/20/8802 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/240/04/2019 (pdf, 93 KB) 2019-04-12 2 Pv 27/19/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/4/01/2019 (pdf, 87 KB) 2019-02-01 4 Pv 134/16/8802 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/652/10/2018 (pdf, 89 KB) 2018-10-31 2 Pv 559/16/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/549/09/2018 (pdf, 96 KB) 2018-09-18 1 Pv 648/14/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/486/07/2018 (pdf, 98 KB) 2018-08-03 1 Pv 609/14/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/452/07/2018 (pdf, 88 KB) 2018-07-16 4 Pv 235/16/8802 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/454/07/2018 (pdf, 104 KB) 2018-07-04 3 Pv 101/18/8802 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/406/06/2018 (pdf, 85 KB) 2018-06-23 1 Pv 105/18/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/351/05/2018 (pdf, 87 KB) 2018-06-01 3 Pv 435/16/8802 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/160/03/2018 (pdf, 91 KB) 2018-03-20 1 Pv 608/14/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/70/01/2018 (pdf, 90 KB) 2018-02-11 4 Pv 351/17/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/304/05/2017 (pdf, 89 KB) 2017-05-10 3 Pv 95/17/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/256/04/2017 (pdf, 90 KB) 2017-04-23 1 Pv 605/14/8802 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/223/03/2017 (pdf, 86 KB) 2017-04-07 2 Pv 608/15/8802 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/221/03/2017 (pdf, 85 KB) 2017-04-04 1 Pv 607/14/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/207/03/2017 (pdf, 105 KB) 2017-04-19 1 Pv 589/14/8802 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/108/02/2017 (pdf, 88 KB) 2017-02-18 4 Pv 158/16/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/115/10/2016 (pdf, 91 KB) 2016-10-22 4 Pv 695/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/128/09/2016 (pdf, 89 KB) 2016-10-04 3 Pv 81/15/8802 § 281 – Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/57/04/2016 (pdf, 109 KB) 2016-05-31 4 Pv 79/14/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/46/04/2016 (pdf, 88 KB) 2016-04-26 2 Pv 84/16/8802 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/38/04/2016 (pdf, 91 KB) 2016-04-22 4 Pv 24/15/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/3/01/2016 (pdf, 84 KB) 2016-01-18 1 Pv 458/14/8802 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/6/01/2016 (pdf, 84 KB) 2016-01-26 2 Pv 12/16/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/281/12/2015 (pdf, 102 KB) 2016-01-15 1 Pv 331/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/283/11/2015 (pdf, 84 KB) 2016-01-05 2 Pv 313/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/259/11/2015 (pdf, 86 KB) 2015-12-05 2 Pv 263/15/8802 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/249/10/2015 (pdf, 89 KB) 2015-10-27 3 Pv 470/14/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/224/09/2015 (pdf, 89 KB) 2015-10-04 4 Pv 134/14/8802 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.