JUDr. Vlasta Boráková

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom s pozemkom kúpa 19.12.2012 160000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Mazda2 kúpa 23.04.2004 14.904,07 14.904,07
OMV VW Transporter kúpa 15.03.2007 6 472,81 6 472,81
OMV Mazda2 kúpa 28.02.2017 15.000 15.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom s pozemkom kúpa 19.12.2012 160000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Mazda2 kúpa 23.04.2004 14.904,07 14.904,07
OMV VW Transporter kúpa 15.03.2007 6 472,81 6 472,81
OMV Mazda2 kúpa 28.02.2017 15.000 15.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s pozemkom kúpa 19.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Mazda2 kúpa 23.04.2004 14.904,07 14.904,07
OMV VW Transporter kúpa 15.03.2007 6 472,81 6 472,81
OMV Mazda2 kúpa 28.02.2017 15.000 15.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s pozemkom kúpa 19.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Mazda2 kúpa 23.04.2004 14.904,07 14.904,07
OMV VW Transporter kúpa 15.03.2007 6 472,81 6 472,81
OMV Mazda2 kúpa 28.02.2017 15.000 15.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom s pozemkom kúpa 19.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Mazda2 kúpa 23.04.2004 14.904,07 14.904,07
OMV VW Transporter kúpa 15.03.2007 6 472,81 6 472,81
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 19.10.2006
rodinný dom s pozemkom kúpa 19.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Mazda2 kúpa 23.04.2004
OMV VW Transporter kúpa 15.03.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 19.10.2006
rodinný dom s pozemkom kúpa 19.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Mazda2 kúpa 23.04.2004
OMV VW Transporter kúpa 15.03.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 19.10.2006
rodinný dom s pozemkom kúpa 19.12.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Mazda2 kúpa 23.04.2004
OMV VW Transporter kúpa 15.03.2007
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 19.10.2006
rozostavaný rodinný dom kúpa 09.07.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Mazda2 kúpa 23.04.2004
OMV VW Transporter kúpa 15.03.2007
peniaze úspory z platu 30.12.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze 31.12.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 01.12.1998
garáž kúpa 19.10.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Mazda2 kúpa 23.04.2004
OMV VW Transporter kúpa 15.03.2007
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze 31.12.2001
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
 • Vyšetrovateľ odložil ad acta únos Kováča ml. · SME
  BRATISLAVA (SME - pt) - Vyšetrovateľ Krajského úradu vyšetrovania PZ Bratislava pplk. Štefan Demény vydal na základe amnestie zastupujúceho prezidenta V. Mečiara uznesenie, ktorým odložil ad acta prípad zavlečenia M. Kováča ml. do cudziny. Podľa Deményho
 • Podľa prokurátorky Borákovej sa amnestia vzťahuje aj na Ľudovíta Hudeka a spol. · SME
  BRATISLAVA (SME - pt) - Prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava II Vlasta Boráková 25. marca uložila preverovanie, či prišlo k spáchaniu trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa, ktorého sa mala dopustiť marením vyšetrovania kauzy zavleč

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.