JUDr. Magdaléna Sujová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Humenné.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zast. plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996 250
ovocné sady darovanie 09.01.1996 250
zast. plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996 250
orná pôda darovanie 09.01.1996 250
rodinný dom darovanie 09.01.1996 7000
orná pôda darovanie 2013 200
orná pôda darovanie 2013 220
orná pôda darovanie 2013 220
trvalé trávne porasty darovanie 2013 220
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 110
trvalé trávne porasty darovnie 2013 70
trvalé trávne porasty darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 230
orná pôda darovanie 2013 230
orná pôda darovanie 2013 75
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
travalé trávne porasty darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 2013 164
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 25.10.2012 17.800 17.800
osobné motorové vozidlo kúpa 24.07.2019 18.000 18.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavebný úver 2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zast. plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996 250
ovocné sady darovanie 09.01.1996 250
zast. plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996 250
orná pôda darovanie 09.01.1996 250
rodinný dom darovanie 09.01.1996 7000
orná pôda darovanie 2013 200
orná pôda darovanie 2013 220
orná pôda darovanie 2013 220
trvalé trávne porasty darovanie 2013 220
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 110
trvalé trávne porasty darovnie 2013 70
trvalé trávne porasty darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 230
orná pôda darovanie 2013 230
orná pôda darovanie 2013 75
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
travalé trávne porasty darovanie 2013 70
orná pôda darovanie 2013 70
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 2013 164
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 25.10.2012 17.800 17.800
osobné motorové vozidlo kúpa 24.07.2019 18.000 18.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zast. plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996
ovocné sady darovanie 09.01.1996
zast. plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996
orná pôda darovanie 09.01.1996
rodinný dom darovanie 09.01.1996
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé trávne porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé trávne porasty darovnie 2013
trvalé trávne porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
travalé trávne porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 25.10.2012 17.800 17.800
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zast. plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996
ovocné sady darovanie 09.01.1996
zast. plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996
orná pôda darovanie 09.01.1996
rodinný dom darovanie 09.01.1996
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé trávne porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé trávne porasty darovnie 2013
trvalé trávne porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
travalé trávne porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 25.10.2012 17.800 17.800
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 09.01.1996
ovocné sady darovacia zmluva 09.01.1996
byt kúpna zmluva 29.05.2001
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 09.01.1996
orná pôda darovacia zmluva 09.01.1996
rodinný dom darovacia zmluva 09.01.1996
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva rok 2013
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva rok 2013
orná pôda darovacia zmluva rok 2013
lesné pozemky dedičstvo rok 2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné mot. vozidlo kúpa 25.10.2012 17.800,- € 17.800,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastav.plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996
ovocné sady darovanie 09.01.1996
byt kúpa 29.05.2001
zastav.plochy a nadvoria darovanie 09.01.1996
orná pôda darovanie 09.01.1996
rodinný dom darovanie 09.01.1996
orná pôda darovnie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé trávnaté porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé travnaté porasty darovanie 2013
trvalé trávnaté porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé trávnaté porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. mot. vozidlo kúpa 25.10.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastav.plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996
ovocné sady darovanie 09.01.1996
byt kúpa 29.05.2001
zastav.plochy a nadvoria darovanie 09.01.1996
orná pôda darovanie 09.01.1996
rodinný dom darovanie 09.01.1996
orná pôda darovnie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé trávnaté porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé travnaté porasty darovanie 2013
trvalé trávnaté porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
trvalé trávnaté porasty darovanie 2013
orná pôda darovanie 2013
lesné pozemky osvedčenie o dedičstve 2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. mot. vozidlo kúpa 25.10.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastav.plochy a nádvoria darovanie 09.01.1996
ovocné sady darovanie 09.01.1996
byt kúpa 29.05.2001
zastav.plochy a nadvoria darovanie 09.01.1996
orná pôda darovania 09.01.1996
rodinný dom darovanie 09.01.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os. mot. vozidlo kúpa 01.06.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.