Mgr. Andrea Šmondrková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou.

We register the prosecutor as poverená výkonom funkcie námestníčky okresnej prokurátorky at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2016 150 000 €
orná pôda kúpna zmluva 2008 3430 €
orná pôda kúpna zmluva 2008 6356 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008 3542 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008 756 €
byt kúpna zmluva 2019 65 000 € 65 000 €
byt kúpna zmluva 2020 80 000 € 80 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2020 1500 € 1500 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa zmluva o stavebnom sporení 2003-2020 15 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Osobné motorové vozidlo 2021-11-06 13.000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019
hypotekárny úver 2018
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2016 150 000 €
orná pôda kúpna zmluva 2008 3430 €
orná pôda kúpna zmluva 2008 6356 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008 3542 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008 756 €
byt kúpna zmluva 2019 65 000 € 65 000 €
byt kúpna zmluva 2020 80 000 € 80 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2020 1500 € 1500 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa zmluva o stavebnom sporení 2003-2020 25 000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019
hypotekárny úver 2018
leasingová zmluva 2018
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2016 150 000 €
orná pôda kúpna zmluva 2008 3430 €
orná pôda kúpna zmluva 2008 6356 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008 3542 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008 756 €
byt kúpna zmluva 2019 65 000 € 65 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa zmluva o stavebnom sporení 2003-2020 25 000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019
hypotekárny úver 2018
leasingová zmluva 2018
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie individuálna výstavba 2009-2016
orná pôda kúpna zmluva 2008
orná pôda kúpna zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v banke príjem zo zamestnania,príjem z podnikateľskej činnosti manžela 2009-2016 10 000 €
Stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 2003-2016 23000 €
Stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 2015-2017 2001,51 €
Stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 2010-2017 2810 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2015-2017 20 000 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o účelovom splátkovom úvere na bývanie 2018-09-23
Zmluva o finančnom leasingu 2018-11-04
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.