Mgr. Andrea Šmondrková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou and Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie 2016 150 000 €
orná pôda kúpna zmluva 2008 3430 €
orná pôda kúpna zmluva 2008 6356 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008 3542 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008 756 €
byt kúpna zmluva 2019 65 000 € 65 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa zmluva o stavebnom sporení 2003-2020 25 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019
hypotekárny úver 2018
leasingová zmluva 2018
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie individuálna výstavba 2009-2016
orná pôda kúpna zmluva 2008
orná pôda kúpna zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v banke príjem zo zamestnania,príjem z podnikateľskej činnosti manžela 2009-2016 10 000 €
Stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 2003-2016 23000 €
Stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 2015-2017 2001,51 €
Stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 2010-2017 2810 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2015-2017 20 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o účelovom splátkovom úvere na bývanie 2018-09-23
Zmluva o finančnom leasingu 2018-11-04
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kolaudačné rozhodnutie individuálna výstavba 2009-2016
orná pôda kúpna zmluva 2008
orná pôda kúpna zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v banke príjem zo zamestnania,príjem z podnikateľskej činnosti manžela 2009-2016 45 000 €
Stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 2003-2016 22 573,40 €
Stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 2015-2017 2001,51 €
Stavebné sporenie zmluva o stavebnom sporení 2010-2017 2810 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2015-2017 30 000 €
OMV 2013 1300 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (2)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1/01/2019 2019-01-25 Pv 548/18/3304 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/21/10/2018 2018-10-27 Pv 473/18/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.

No relevant news articles found.