Prokurátori

 1. JUDr. Jana Vančišinová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 2. JUDr. Janeta Čepcová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní.
 3. JUDr. Janeta Plháková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 4. JUDr. Ján Hrivnák, MPH

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 15 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Ján Mihal

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 17 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Ján Sklár

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Dunajská Streda.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 7. JUDr. Ján Tichý

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Jaroslava Baxová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 9. JUDr. Jaroslav Kozolka, MBA

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 13 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Jaroslav Mojto, MBA

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 10 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 16 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Jessy Hassan

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 13. JUDr. Jiří Pivoňka

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Jolana Madejová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 15. JUDr. Jozef Hausleitner

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.