Prokurátori

 1. JUDr. Jana Piršelová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 2. JUDr. Jana Urbáneková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 3. JUDr. Jana Vančišinová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 4. JUDr. Janeta Čepcová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní.
 5. JUDr. Janeta Plháková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 6. JUDr. Ján Fertaľ

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bardejov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 7. JUDr. Ján Hrivnák, MPH

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 15 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Ján Mihal

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 17 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Ján Sklár

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Dunajská Streda.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 10. JUDr. Ján Tichý

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Jaroslava Baxová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 12. JUDr. Jaroslav Kozolka, MBA

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 13 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Jaroslav Mojto, MBA

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 10 zmienok v novinách.
 14. JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 16 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Jessy Hassan

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.