Prokurátori

 1. JUDr. Jana Farkašová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 2. JUDr. Jana Gallová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 3. JUDr. Jana Kopernická, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Jana Kupcová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 5. JUDr. Jana Mičková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Jana Piršelová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 7. JUDr. Jana Urbáneková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 8. JUDr. Jana Vančišinová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 9. JUDr. Janeta Čepcová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní.
 10. JUDr. Janeta Plháková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 11. JUDr. Ján Hrivnák, MPH

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 15 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Ján Mihal

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 17 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Ján Sklár

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Dunajská Streda.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 14. JUDr. Ján Tichý

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Jaroslava Baxová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.