Prokurátori

 1. JUDr. Peter Čonka, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 10 zmienok v novinách.
 2. JUDr. Peter Dana

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 3 zmienky v novinách.
 3. JUDr. Peter Hatala

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Peter Pilár

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 11 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Peter Šnapko

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 6. JUDr. Peter Tichý

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Radoslava Schwarzová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 8. JUDr. Remig Kubička, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava IV.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 9. JUDr. Romana Ďuricová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní.
 10. JUDr. Silvia Marková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 11. JUDr. Silvia Sýkorová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 12. JUDr. Soňa Pravdová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 13. JUDr. Stanislav Cirman

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Tomáš Kalejčík

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 15. JUDr. Tomáš Vozár

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.