Prokurátori

 1. JUDr. Alena Džmurová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bardejov.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 2. JUDr. Alena Šalkovská

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 3. JUDr. Alexandra Jelšovská

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní.
 4. JUDr. Branislav Kupec

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 16 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Daniel Komora

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.
 6. JUDr. Danka Michaličková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 7. JUDr. Dušan Kalužný

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 8. JUDr. Elena Remetová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 9. JUDr. Gabriela Petková, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bardejov.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 10. JUDr. Ivan Vozár

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 19 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Jana Gallová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Jana Kopernická, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Jana Kupcová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 14. JUDr. Jana Urbáneková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 15. JUDr. Ján Fertaľ

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bardejov.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
1 – 15 z celkovo 54 prokurátorov (42 ms)