Prokurátori

 1. Mgr. Zdenko Čaniga

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 12 zmienok v novinách.
 2. JUDr. Kristína Čanigová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní.
 3. JUDr. Norbert Fecko

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 3 zmienky v novinách.
 4. JUDr. Eva Hatalová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 7 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Miriam Jakabovičová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 6. JUDr. Zuzana Kohútová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 12 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Lucia Kovarčíková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní.
 8. JUDr. Katarína Kuljačková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 9. JUDr. Stanislav Lešo

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 13 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Jozef Macenko

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní.
 11. Mgr. Sandra Markulják Dudová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 12. JUDr. Marcela Medeková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 13. JUDr. Katarína Palovičová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Mgr. Kamil Semanko

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 15. JUDr. Ladislav Sloboda

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
1 – 15 z celkovo 20 prokurátorov (60 ms)