Prokurátori

 1. JUDr. Eva Hatalová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 7 zmienok v novinách.
 2. JUDr. Jozef Hausleitner

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 3. JUDr. Petra Hausleitnerová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme .
 4. JUDr. Barbora Hnyk

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 5. Mgr. Monika Holzerová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 6. JUDr. Tomáš Honz

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Ján Hrivnák

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 18 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Rastislav Hruška, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 9. Mgr. Barbora Hubertová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Juraj Hudec

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Barbara Hudecová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme .
 12. Mgr. Patrik Hujsa

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 10 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Zuzana Hulinová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 14. JUDr. Anetta Hullová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 15. JUDr. Lucia Chabadová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.