Prokurátori

 1. JUDr. Peter Mikuláš

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 2. JUDr. Jaroslav Mojto, MBA

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 10 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Viera Muríňová

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 zmienky v novinách.
 4. JUDr. Ľudmila Némethová, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 5. JUDr. Zoltán Nemrava

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 6. JUDr. Juraj Novocký, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Európska prokuratúra.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Anna Ondrejová, LL.M.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 8. Mgr. Eva Oršanská

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.
 9. JUDr. Hana Otiepková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.
 10. JUDr. Denisa Pacalajová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 11. JUDr. Adam Petrovič, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania.
 12. JUDr. Jana Piršelová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 13. JUDr. Janeta Plháková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 14. Mgr. Mario Potúček

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 15. JUDr. Katarína Roskoványi

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.