Prokurátori

 1. JUDr. Pavol Zeleňák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 2. Mgr. Jana Závišová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 3. JUDr. Dagmar Vargová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice - okolie.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 15 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Miroslav Tatič

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 5. JUDr. Zuzana Šotiková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 6. JUDr. Róbert Šotik

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Dávid Stašák

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní.
 8. JUDr. Branislav Reday

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní.
 9. JUDr. Peter Prokopovič

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Milan Petro

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 15 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Viera Oroszová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Katarína Olejníková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Alena Mosná

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 14. JUDr. Ildikó Mihaľovová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní.
 15. JUDr. Monika Martincová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
1 – 15 z celkovo 33 prokurátorov (66 ms)