Prokurátori

 1. JUDr. Ingrid Adamcová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 2. Mgr. Jana Barinková

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
 3. JUDr. Juraj Bartošek

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 12 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Jaroslava Baxová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 5. JUDr. Ľuboš Beňo

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Európska prokuratúra.
  Evidujeme 20 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Rudolf Bernát, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 7. Mgr. Lucia Bizoňová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme .
 8. Mgr. Branislav Boháčik

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 zmienky v novinách.
 9. JUDr. Ľudmila Borodovčáková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 10. JUDr. Ivan Breier

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 11. JUDr. Ľuboš Bunčiak

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Martina Cibuľová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Lucia Čentéšová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Justičná akadémia SR.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Janeta Čepcová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní.
 15. JUDr. Elena Černá

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
1 – 15 z celkovo 106 prokurátorov (51 ms)