Prokurátori

Sídlo prokuratúry
Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Ingrid Adamcová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 2. Mgr. Jana Barinková

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 právoplatných uznesení a 2 majetkové priznania.
 3. JUDr. Juraj Bartošek

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 16 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Ľuboš Beňo

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Európska prokuratúra.
  Evidujeme 55 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Rudolf Bernát, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 6. Mgr. Lucia Bizoňová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 52 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 7. Mgr. Branislav Boháčik

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 zmienky v novinách.
 8. JUDr. Ľudmila Borodovčáková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 9. JUDr. Ivan Breier

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 10. JUDr. Ľuboš Bunčiak

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Martina Cibuľová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 7 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 9 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Lucia Čentéšová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Justičná akadémia SR.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 13. JUDr. Janeta Čepcová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Elena Černá

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 15. JUDr. Branislav Delej

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 46 právoplatných uznesení, 3 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 109 prokurátorov (60 ms)