Prokurátori

 1. Mgr. Andrea De Carlo

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 6 zmienok v novinách.
 2. JUDr. Branislav Delej

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Igor Dorica

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 10 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Ivana Dudíková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 5. Mgr. Richard Dukes

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 6. JUDr. František Eliaš

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 7 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Marián Fečík

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 8. Mgr. Alexander Feník

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 9 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Miroslav Fíger

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 10. JUDr. Slavomír Filipčík

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 11. JUDr. Pavol Galovič

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 12. JUDr. Peter Golha

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 13. JUDr. Katarína Habčáková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 14. Mgr. Peter Hajtman

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní.
 15. JUDr. Eva Halásová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.