Prokurátori

 1. JUDr. Diana Lauková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.
 2. JUDr. Jolana Madejová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 3. JUDr. Ing. Ladislav Majerník

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Ladislav Masár

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 8 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Eva Masárová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 3 zmienky v novinách.
 6. JUDr. Ľuboš Masaryk

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 1 zmienku v novinách.
 7. Mgr. Daniel Mikuláš

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 5 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Peter Mikuláš

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trnava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Jaroslav Mojto, MBA

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 10 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Ľudmila Némethová, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 11. JUDr. Zoltán Nemrava

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 12. JUDr. Juraj Novocký, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Anna Ondrejová, LL.M.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 14. Mgr. Eva Oršanská

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 1 zmienku v novinách.
 15. JUDr. Hana Otiepková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.