Prokurátori

 1. JUDr. Barbara Hudecová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme .
 2. JUDr. Lucia Chabadová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Ľubica Chlpíková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Monika Jankovská

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Tatjana Jánošíková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 6. JUDr. Vladimír Javorský, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní a 19 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Radovan Kajaba, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.
 8. JUDr. Matúš Kamenár

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Jozef Kandera

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Alexandra Kečkešová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 11. JUDr. Vladimíra Klimentová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 9 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Marta Kolcunová, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 13. Mgr. Alica Kováčová, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Jaroslav Kozolka, MBA

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 12 zmienok v novinách.
 15. Mgr. Eva Kukanová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.