Prokurátori

Sídlo prokuratúry
Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Tomáš Balogh

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 20 právoplatných uznesení, 3 majetkové priznania a 17 zmienok v novinách.
 2. JUDr. Juraj Čižmárik

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 3. Mgr. Andrea De Carlo

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 6 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Ivana Dudíková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 1 právoplatné uznesenie a 12 majetkových priznaní.
 5. Mgr. Alexander Feník

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 8 právoplatných uznesení, 11 majetkových priznaní a 11 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Miloš Gero

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 81 právoplatných uznesení, 1 majetkové priznanie. a 2 zmienky v novinách.
 7. Mgr. Peter Hajtman

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní.
 8. JUDr. Stanislav Jakubčík

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 9. Mgr. Silvia Jakubčíková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 13 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Katarína Kocianová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Martin.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 53 právoplatných uznesení a 10 majetkových priznaní.
 11. JUDr. Jaroslav Kocúr

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 67 právoplatných uznesení, 2 majetkové priznania a 10 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Martin Kokles

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 115 právoplatných uznesení, 4 majetkové priznania a 16 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Milan Kondrk

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Branislav Konečný

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 117 právoplatných uznesení, 2 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Jozef Kováčik

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 25 prokurátorov (61 ms)