Prokurátori

 1. JUDr. Kristína Čanigová

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 2. JUDr. Peter Eštok

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 3 zmienky v novinách.
 3. JUDr. Juraj Hudec

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 4. Mgr. Patrik Hujsa

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 14 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Zuzana Hulinová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 6. JUDr. Anetta Hullová

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 7. JUDr. Juraj Chylo, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 17 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Matej Izakovič

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Monika Jankovská

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Soňa Juríčková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 11. Mgr. Alexandra Keleová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 12. JUDr. Ivana Klorusová, PhD.

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 13. JUDr. Mgr. Martin Kováč

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Martin.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 14. JUDr. Katarína Kučerková

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 9 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Katarína Kuljačková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie..
1 – 15 z celkovo 32 prokurátorov (90 ms)