Prokurátori

Sídlo prokuratúry
Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Júlia Benková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 27 právoplatných uznesení, 2 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.
 2. JUDr. doc. Radovan Blažek, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Malacky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 22 právoplatných uznesení, 7 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 3. JUDr. Kristína Čanigová

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 7 právoplatných uznesení a 3 majetkové priznania.
 4. JUDr. Peter Eštok

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 125 právoplatných uznesení, 2 majetkové priznania a 3 zmienky v novinách.
 5. JUDr. Veronika Horňáková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 69 právoplatných uznesení, 1 majetkové priznanie. a 6 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Juraj Hudec

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 36 právoplatných uznesení, 9 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 7. Mgr. Patrik Hujsa

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 12 právoplatných uznesení, 4 majetkové priznania a 19 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Zuzana Hulinová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 7 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 9. JUDr. Anetta Hullová

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 60 právoplatných uznesení a 3 majetkové priznania.
 10. JUDr. Juraj Chylo, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 34 právoplatných uznesení, 5 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Monika Jankovská

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 právoplatné uznesenia, 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Soňa Juríčková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 92 právoplatných uznesení, 8 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 13. Mgr. Alexandra Keleová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 14. JUDr. Ivana Klorusová, PhD.

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 15. JUDr. Mgr. Martin Kováč

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Martin.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 49 právoplatných uznesení, 10 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 35 prokurátorov (71 ms)