Prokurátori

Sídlo prokuratúry
Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Jana Albertová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 16 zmienok v novinách.
 2. JUDr. Branislav Bujňák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 25 právoplatných uznesení, 11 majetkových priznaní a 15 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Matej Čintala

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice I.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 47 právoplatných uznesení, 8 majetkových priznaní a 11 zmienok v novinách.
 4. Mgr. Martin Draľ

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 13 právoplatných uznesení a 5 majetkových priznaní.
 5. JUDr. Juraj Figula

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 82 právoplatných uznesení a 7 majetkových priznaní.
 6. JUDr. Milan Filičko

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 36 právoplatných uznesení, 13 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Erika Filičková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice - okolie.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 27 právoplatných uznesení, 5 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 8. JUDr. Judita Gulbišová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Matúš Hendrichovský

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 10. JUDr. Gabriel Huszár

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 2 právoplatné uznesenia, 12 majetkových priznaní a 15 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Martina Chmurová

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 5 právoplatných uznesení a 4 majetkové priznania.
 12. JUDr. Patrícia Ivanová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 19 právoplatných uznesení, 2 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.
 13. JUDr. Jarmila Janová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 14. Mgr. Marián Jurtinus

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice - okolie.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 23 právoplatných uznesení, 6 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 15. JUDr. Peter Kanárik

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 161 právoplatných uznesení, 2 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
1 – 15 z celkovo 41 prokurátorov (96 ms)