Prokurátori

Sídlo prokuratúry
Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Alexander Berger

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 23 právoplatných uznesení, 6 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 2. Mgr. Vladimír Bezák

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Nitra.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 6 zmienok v novinách.
 3. Mgr. Štefan Čepček

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 9 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Zuzana Felixová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 5. JUDr. Monika Ferenczová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 6. Mgr. Hana Frištyková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 7. JUDr. Petra Halásová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 8. JUDr. Ivan Huszár

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 1 právoplatné uznesenie, 12 majetkových priznaní a 13 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Miroslava Jahnátková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 18 právoplatných uznesení, 4 majetkové priznania a 8 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Janka Kmeťová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 11. JUDr. Martha Kolenčíková Karin

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 43 právoplatných uznesení.
 12. JUDr. Tibor Lénárt

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 2 právoplatné uznesenia a 8 majetkových priznaní.
 13. JUDr. Ján Ludva

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 3 právoplatné uznesenia, 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 14. JUDr. Jaroslav Maček

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Ivan Mandalov

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 8 právoplatných uznesení, 11 majetkových priznaní a 16 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 24 prokurátorov (48 ms)