Prokurátori

 1. Mgr. Alica Kováčová, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 2. JUDr. Jaroslav Kozolka, MBA

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 13 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Zuzana Križanová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 11 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Martina Krížovská

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 5. Mgr. Eva Kukanová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 6. JUDr. Katarína Laiferová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 5 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Diana Lauková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 8. JUDr. Tibor Lénárt

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 7 majetkových priznaní.
 9. JUDr. Ján Ludva

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 10. JUDr. Jaroslav Maček

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Jolana Madejová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 12. JUDr. Ing. Ladislav Majerník

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Ivan Mandalov

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 16 zmienok v novinách.
 14. JUDr. Ladislav Masár

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 1 majetkové priznanie. a 17 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Eva Masárová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 3 zmienky v novinách.