Prokurátori

 1. JUDr. Linda Izakovič Helingerová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 2. JUDr. Pavol Zeleňák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 3. Mgr. Jana Závišová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní.
 4. JUDr. Jozef Vrabec

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Dagmar Vargová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice - okolie.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 15 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Jana Vajzerová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 7. Mgr. Marian Ukrop

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Miroslav Tatič

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 9. JUDr. Katarína Švecová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 10. Mgr. Helga Šufliarska

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 11. JUDr. Milena Števková Rusnáková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 12. JUDr. Zuzana Šotiková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 13. JUDr. Róbert Šotik

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.
  Evidujeme 9 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 14. JUDr. Ján Šipoš

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Silvia Šinkovičová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
1 – 15 z celkovo 112 prokurátorov (63 ms)