Prokurátori

 1. JUDr. Linda Izakovič Helingerová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania.
 2. JUDr. Jozef Vrabec

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Jana Vajzerová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 8 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 4. Mgr. Marian Ukrop

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 20 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Katarína Švecová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 6. Mgr. Helga Šufliarska

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 7. JUDr. Milena Števková Rusnáková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 8. JUDr. Ján Šipoš

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Silvia Šinkovičová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 10. JUDr. Ingrid Šamajová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Žilina.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní a 10 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Zsolt Száraz

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 3 majetkové priznania.
 12. Mgr. Silvia Stružová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 13. JUDr. Karolína Staroňová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 2 majetkové priznania a 3 zmienky v novinách.
 14. Mgr. Martin Spišák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 15. JUDr. Michal Senický

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 11 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 79 prokurátorov (97 ms)