Prokurátori

Sídlo prokuratúry
Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Milena Števková Rusnáková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Levice.
  Evidujeme 20 právoplatných uznesení a 9 majetkových priznaní.
 2. JUDr. Ján Šipoš

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Nitra.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 58 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 3. JUDr. Zsolt Száraz

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 37 právoplatných uznesení a 10 majetkových priznaní.
 4. Mgr. Martin Spišák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 3 právoplatné uznesenia, 12 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Richard Singer

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Nitra.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Piešťany a Okresná prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 12 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 6. JUDr. Michal Senický

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 8 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Peter Pillaj

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Nitra.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 25 právoplatných uznesení a 6 majetkových priznaní.
 8. JUDr. Peter Pilár

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Nitra.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava V.
  Evidujeme 30 právoplatných uznesení, 6 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 9. JUDr. Michaela Orbánová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 10. JUDr. Ivan Mandalov

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 8 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 16 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Jaroslav Maček

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Ján Ludva

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 3 právoplatné uznesenia, 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 13. JUDr. Tibor Lénárt

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
  Evidujeme 3 právoplatné uznesenia a 12 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Martha Kolenčíková Karin

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra a Okresná prokuratúra Galanta.
  Evidujeme 43 právoplatných uznesení a 12 majetkových priznaní.
 15. JUDr. Janka Kmeťová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
1 – 15 z celkovo 24 prokurátorov (118 ms)