Prokurátori

  1. JUDr. Michal Bačo

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na EUROJUST.
    Evidujeme 9 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
  2. JUDr. Natália Čurillová

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
  3. JUDr. Michal Demčák

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 8 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
  4. JUDr. Drahoslav Dorič, PhD.

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 11 majetkových priznaní.
  5. JUDr. Peter Dzadík, PhD.

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 6 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
  6. JUDr. Diana Fabianová

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 11 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
  7. JUDr. Viliam Gaži

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 11 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
  8. JUDr. Zuzana Goliašová

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 7 majetkových priznaní.
  9. JUDr. Adrián Kandráč

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 11 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
  10. JUDr. Zuzana Kľocová

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 5 majetkových priznaní.
  11. Mgr. Maximilián Kmeč

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
  12. JUDr. Jaroslav Krieger

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 11 majetkových priznaní.
  13. Mgr. Andrea Lenártová

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 7 majetkových priznaní.
  14. JUDr. Agáta Marušinová

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 11 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
  15. JUDr. Pavol Matija

    Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
    Evidujeme 11 majetkových priznaní a 13 zmienok v novinách.
1 – 15 z celkovo 27 prokurátorov (82 ms)