Prokurátori

Sídlo prokuratúry
Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Michal Bačo

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na EUROJUST.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 4 zmienky v novinách.
 2. JUDr. Natália Čurillová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 5 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 3. JUDr. Michal Demčák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou.
  Evidujeme 13 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 4. JUDr. Drahoslav Dorič, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 2 právoplatné uznesenia a 12 majetkových priznaní.
 5. JUDr. Peter Dzadík, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 6. JUDr. Diana Fabianová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Viliam Gaži

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 8. JUDr. Zuzana Goliašová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 9 právoplatných uznesení a 12 majetkových priznaní.
 9. JUDr. Ján Havrilčák

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Prešov.
  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Poprad.
  Evidujeme 39 právoplatných uznesení, 11 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 10. JUDr. Adrián Kandráč

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Zuzana Kľocová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 39 právoplatných uznesení a 12 majetkových priznaní.
 12. Mgr. Maximilián Kmeč

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 13. JUDr. Jaroslav Krieger

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 14. Mgr. Andrea Lenártová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bardejov.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 15. JUDr. Agáta Marušinová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
1 – 15 z celkovo 28 prokurátorov (116 ms)