Prokurátori

 1. JUDr. Marianna Ťahlová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 2. JUDr. Marek Švagerko

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 2 zmienky v novinách.
 3. JUDr. Michal Šoltýs

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Prešov.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 8 zmienok v novinách.
 4. JUDr. Rudolf Staško

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 5. JUDr. Marián Spišák

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 16 zmienok v novinách.
 6. JUDr. Michal Sovič

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Prešov.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 7 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Martin Soták

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 5 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
 8. JUDr. Ľuboslava Sisáková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 9. JUDr. Stanislava Sinčáková

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní.
 10. Mgr. Peter Sabo

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 11. JUDr. Pavol Matija

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 12 zmienok v novinách.
 12. JUDr. Agáta Marušinová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 13. Mgr. Andrea Lenártová

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 6 majetkových priznaní.
 14. JUDr. Jaroslav Krieger

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní.
 15. Mgr. Maximilián Kmeč

  Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.
  Evidujeme 10 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
1 – 15 z celkovo 27 prokurátorov (146 ms)